Nyheter

Spara på el/värme/vatten

Läs Utsiktens Klimatblad nr 2 som tipsar dig om hur du kan hålla nere föreningens utgifter och på det sättet även kostnaden för din avgift.

Publicerad 2022-11-22, kl 17:52

Ja till detaljplaneansökan

Extrastämman 18 oktober 2022 beslöt att stå bakom Brf Svindersviks och Brf Henriksdalshöjdens ansökan om en ändrad detaljplan, vilket var ett krav från kommunen. Om detaljplanen godkänns är det möjligt att söka bygglov för att ersätta vindsförråden på taken med nybyggda taklägenheter.
Därmed revs stämmobeslutet från 14 juni upp. Orsaken var att de andra föreningarna erbjudit sig att betala Utsiktens del av kostnaderna för ansökan, som enligt en konsult skulle kunna uppgå till 500 000 kr per förening. Men om Utsikten i framtiden vill söka bygglov för taklägenheter ska pengarna återbetalas. Utsikten har för närvarande inga planer på att söka ett sådant bygglov.
Protokollet från stämman finns här och innehåller även avtalet mellan föreningarna.

Publicerad 2022-11-21, kl 14:44

Nyhetsblad nr 6 2022

15 mkr i energisparbidrag
Garagehyran höjs 1/1 2023
Rättelse om elbesparing
Byte till LED i garagen

Publicerad 2022-10-01, kl 11:48

Så sparar du på elen

Styrelsens tips på hur du kan minska din elkostnad

Publicerad 2022-10-01, kl 11:39

Nej till detaljplaneändring. Höjd garagehyra

Med 50 röster mot 49 tog Utsiktens extrastämma beslut om att inte stå bakom ansökan om en detaljplaneändring.

Publicerad 2022-07-01, kl 16:55

Avgiftshöjning från 1 juli

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med två procent från 1 juli 2022. Orsaken är prishöjningarna för el, vatten, uppvärmning och sophämtning som styrelsen inte kan påverka.

Publicerad 2022-07-01, kl 16:51

Extra stämma 14 juni kl 19

Alla medlemmar i Utsikten 1-35 kallas till en extrastämma efter beslut på ordinarie årsstämma. Frågan gäller om Utsikten ska ställa sig bakom en ansökan om detaljplaneändring eller ej? Ändringen skulle vara första steget för att senare kunna ansöka om bygglov för att bygga lägenheter på taket.

Protokoll från extrastämman

Kallelse med dagordning och fullmaktsblankett
¤ Motion nr 2 med styrelsens yttrande och reservation
¤ Varför ansöka om en förändrad detaljplan?
¤ Bröderna Ahlsén om bostäderna på Henriksdalsberget – särtryck ur tidskriften Arkitektur 1969
¤ Nacka kommun – PM om hänsyn till Riksintressen, daterat 2022-01-17
¤ Riskanalys ang biogasproduktion och reningsverket, daterad 2021-12-06
¤ Krav på separata brandsäkra trapphus vid fler än 8 våningar inkl bottenvåning
¤ Nackas tillgänglighetskrav på P-platser vid nyproduktion
¤ Krav på laddmöjlighet vid nya P-platser
¤ Ska vindsförråden flyttas till garagen?
¤ Kan bostäder byggas så nära antenner för mobiltelefoni?
¤ Är Svindersviks kalkyl realistisk?
¤ Argument och ekonomi – för detaljplan och bygge på taket

Publicerad 2022-05-26, kl 16:29

Förpackningar till busstorget

Kartonger, flaskor, kläder, textilier eller plastförpackningar skall inte heller ner i sopnedkastet. Ju bättre vi sorterar våra sopor och lämnar till återvinning vid miljöstationen, desto mer kan vi hålla ner våra kostnader. Hemtjänsten hjälper dig gärna med detta, om du inte kan gå själv.

Publicerad 2022-05-19, kl 12:41

Vad hände på årsstämman?

Vid årsstämman 17 maj, med 77 röstberättigade deltagare, varav 14 fullmakter, togs följande beslut.

En extra stämma ska hållas i juni för att behandla motionen från Cecilia Purits gällande finansiering av kommande utgiftsbehov kopplat till möjligheten att bygga lägenheter på taket. Underlag inför extrastämman kommer att successivt publiceras här på hemsidan.

Val till styrelse mm:
Omval som ledamot av Anders Egerö, Ingemar Arbro och Margaretha Björkman. Nyval som ledamot av Rebeka Négéri-Sima, tidigare suppleant. (Ledamöterna Gunnel Unge, Lena Björnstedt och Haris Sahman kvarstår ett år.) Omval av suppleanterna Simon Nordström (tidigare Gunnarsson) och Berndt Hintze. Suppleanten Bo Bäckman hade avgått 28 april. Omval av internrevisorn Kjell Bergström liksom av valberedningen med Marta Juhlén som sammankallande samt Cecilia Purits och Mason Lee.

Motion nr 1: Stämman avslog förslaget om att utreda möjligheterna till kameraövervakning.
Motion nr 3 och 4: Stämman beslöt att stödja styrelsens förslag om att informera om rökning via kommande nyhetsblad.

Stämman pågick till 21.45 varefter ett 40-tal deltagare lät sig väl smaka på Restaurang MYS.

Publicerad 2022-05-18, kl 10:54

Årsstämman 17 maj

Tisdag 17 maj kl 19 har Utsikten årsstämma i Svindersviks föreningslokal bredvid Gula Huset. Deltagare är efteråt välkomna till en supé på restaurang MYS.
Kallelse med dagordning och fullmaktsblankett
Motion nr 1 om kameraövervakning
Motion nr 2 om detaljplaneansökan för att bygga lägenheter på taken
Motion nr 3 och 4 om rökförbud
Årsredovisning för 2021

Publicerad 2022-04-28, kl 20:28