Nyheter

Senaste Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev 5 -2021 https://utsikten1-35.se/wp-content/uploads/2021/11/Nyhetsblad-2021-5-001.pdf

Publicerad 2021-11-02, kl 14:22

Inga föremål i trapphuset

Se till att ta bort dina ägodelar från trapphuset – innan fastighetsskötaren gör det.

Publicerad 2021-06-26, kl 21:21

Protokoll från stämman

Här är protokollet från 2021 års digitala årsstämma.

Publicerad 2021-06-26, kl 21:14

Styrelsen blev utökad

Styrelsen blev utökad till sex ordinarie
Tisdag 18 maj 2021 hade Utsikten en digital årsstämma helt ”på distans”. Av föreningens 318 medlemmar deltog 45 röstberättigade inklusive 6 fullmakter.
Valberedningens förslag godkändes vilket ledde till att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen ökades från fem till sex. Tidigare suppleanten Haris Sahman valdes till ordinarie medan Gunnel Unge och Lena Björnstedt valdes om – övriga ledamöter kvarstår ett år. Till de fyra suppleantplatserna nyvaldes Simon Gunnarsson och övriga valdes om. Beslutet innebar också att styrelsens sammanlagda arvode utökades från hittillsvarande 8 till 9 prisbasbelopp.

Utbyggnad av balkonger och bilpool
Stämman var positiv till en motion om att utreda möjligheten att bygga ut balkongerna mot gården för att öka den användbara ytan, vilket skulle bekostas av den boende. En utredning kommer att inledas av intresserade medlemmar.
Stämman stödde också en annan motion om inrättande av en bilpool. Styrelsen hade ställt sig positiv till förslaget men påpekat att det i så fall måste breddas till att innefatta även de två övriga föreningarna på berget.
Är du intresserad av att jobba med en eller båda av dessa frågor är du välkommen att skriva till styrelsen på adressen styrelsen@utsikten1-35.se så förmedlar vi kontakten.

Ny sammankallade i valberedningen
Marta Juhlén valdes till sammankallande i valberedningen och efterträder därmed Cecilia Purits, som kvarstår i valberedningen tillsammans med Mason Lee.

Gästlägenheten
Utsiktens gästlägenhet med 6 sängplatser är öppen för bokning. Hyran är 400 kr/natt och du får boka max 4 nätter per tillfälle. Bokning sker på telefon 072-18 838 00 mellan 10:00-19:00 (endast bokningar på detta nummer).

Lämna inte porten uppställd!
Det kan börja lukta sopor i trapphuset, belysningen kan tändas av ljud från gården/gatan vilket kostar pengar. Vi kan också få oönskad påhälsning av små djur.

Snälla – ställ inte dina grovsopor på vinden!
Söndag 16 maj rensade styrelsen vindarna på skräp. Det var åtskilligt som skulle bäras ner till hissen för vidare transport till våra grovsoprum. Styrelsen vädjar till alla boende att inte använda vindarna som avstjälpningsplats för grovsopor! Det är ingen särskilt kul arbetsuppgift att behöva städa på det sättet efter sina grannar.

Styrelsen för Utsikten 1-35

Publicerad 2021-05-23, kl 16:29

Årsstämma på distans

Tisdag 18 maj 2021 har Utsikten årsstämma. Den kommer att genomföras ”på distans”, dvs över internet. Den som inte har tillgång till en smart mobiltelefon med gratisappar för Zoom och Percap kommer att erbjudas att delta med poströstning.
Styrelsen måste då i god tid få reda på vilka som vill poströsta. Lägg en lapp i Utsiktens brevlåda i port 3 BV redan nu men senast 29 april! Du kommer då att få ett formulär på papper som du ska fylla i och sedan lägga tillbaka i samma brevlåda i god tid före stämman. Som vanligt kan man också ge fullmakt till ett ombud.

Numret till din mobiltelefon
Du som vill medverka med din mobiltelefon och gratisapparna måste anmäla ditt mobilnummer till styrelsen. Det är för att vi ska kunna skicka dig ett SMS med inbjudan till den digitala stämman. Skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

Alla handlingar till stämman kommer som vanligt att finnas via länkar på hemsidan, senast 4 maj. Om du i stället vill ha utskrifter till din brevlåda måste du anmäla det till styrelsen. Skriv en lapp och lägg i Utsiktens brevlåda i port 3, BV i god tid.

Avgiftshöjning med 7% 1 juli
Utsiktens avgifter har inte höjts sedan 2012 trots att inflationen sedan dess har uppgått till 7 procent. Det är tack vare att styrelsen framgångsrikt har lyckats både minska på utgifter och öka vissa inkomster. Men vi har fortfarande drygt 200 miljoner kronor kvar på vårt stora tomtlån som måste amorteras ner innan räntorna börjar stiga igen. Dessutom står vi inom den närmaste 10-årsperioden inför omfattande renoveringskostnader. Styrelsen ser sig därför nödgad att höja avgiften med sju procent från 1 juli 2021.

Trädgårdsdag 9 maj
Söndag 9 maj är alla välkomna till Utsiktens årliga trädgårdsdag. Vi kommer att plantera nya blommor och kanske buskar, sätta upp hängmattor och annat som du själv kan föreslå. Med högtryckstvätten kan man få bort mossa på gatsidan. Som avslutning grillar vi korv på någon av våra grillplatser. Närmare information kommer. Vill du ha en personlig pallkrage för odling kan du höra av dig till styrelsen. Lägg en lapp i vår brevlåda i port 3 BV eller skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

16 maj öppet hus i Grovsoprummen
Söndag 16 maj kl 13-15 håller vi grovsoprummen öppna i stället för en dyr container. Passa på att rensa i dina förråd men vi tar som vanligt inte emot byggsopor, väggfast inredning, toaletter, handfat, däck, bilbatterier, färger eller kemikalier.

Styrelsen för Utsikten 1-35

Publicerad 2021-04-30, kl 09:24

Stämma, laddning och pingisbord

Årsstämma på distans
Tisdag 18 maj 2021 har Utsikten årsstämma. På grund av Covid-restriktionerna kommer den att genomföras ”på distans”, dvs över internet. Vi kommer att använda apparna Zoom och Percap, den senare kräver Mobilt Bank-ID. Vi rekommenderar att du deltar med din smarta mobiltelefon för att bild och ljud ska fungera utan tekniska problem. Närmare information kommer senare.

För att styrelsen ska kunna skicka ut en inbjudan via SMS till dig som är medlem måste du i förväg anmäla ditt intresse av att medverka via Zoom och Percap. Skriv ett mail till styrelsen redan nu och berätta till vilket mobiltelefon-nummer vi kan skicka en SMS-inbjudan. Adressen är som vanligt styrelsen@utsikten1-35.se

Du som inte kan eller vill vara med på distans kommer att kunna poströsta. Lägg en lapp i Utsiktens brevlåda i port 3 BV med namn och port-nummer så kommer du att få information på papper i god tid. Som vanligt kan man också ge fullmakt till ett ombud.

Vi hoppas att vi inte får för många motioner eftersom det blir komplicerat att diskutera och rösta om motioner på distans. Eventuella motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast 6 april.

Bordtennis i tvättstugan
Nu kan du spela pingis i tvättstugans kafferum efter att du har bokat Kaffehörnan på samma sätt som du bokar ett tvättpass. Ta med eget rack och boll och var beredd att lämna plats för de som vill passera till och från tvättstugan.

Laddplatser finns att hyra
Utsikten har nu laddplatser att hyra i garaget Henriksdalsringen 19. Ställ dig i kö via HSB-portalen ”Mitt HSB”.

Samverkan om bus och bränder
Styrelsen har medverkat i de samverkansmöten som varit med polis, fritidsgården och kommunens representanter. För att en grannsamverkan ska fungera måste alla hålla koll på vår närmiljö och alltid anmäla bränder och skadegörelse till polisen.

Mata inte fåglarna
Mata aldrig fåglar eller ekorrar från fönster eller balkonger. Det kan man i stället göra i våra skogsdungar i och omkring vårt område. Äpplen och viltfågelfrö är bra – bröd är mindre bra.

Länk till Nyhetsblad 2021-1

Publicerad 2021-02-27, kl 15:38

8 laddplatser i två garage

Nu finns det 8 laddplatser för laddningsbara bilar i två av Utsiktens garage, Henriksdalsringen 19 och 35. Platsen kostar 150 kr extra i månaden plus avgift för förbrukad el. Du ställer dig i kö för en laddplats på HSBs hemsida: mitthsb.hsb.se/mitthsb/min-bostad/mina-koer/

Publicerad 2020-12-11, kl 13:44

Lekplatsen vid 19 är klar

Nyhetsblad 3/2020

Publicerad 2020-07-01, kl 09:50

Protokoll från stämman 2020

Protokoll årsstämma Brf Utsikten 2020-05-19

Publicerad 2020-06-09, kl 21:42

Årsredovisning 2019


Klicka på länkarna nedan för att öppna dokumenten
inför Utsiktens årsstämma 19 maj 2020

 

Kallelse, dagordning och fullmaktsblankett
Årsredovisning för 2019
Publicerad 2020-05-01, kl 12:14