Regler för renoveringar – i synnerhet av badrum, toalett och andra våtutrymmen

Föreningens skriftliga tillstånd måste alltid inhämtas för följande arbeten:
§ Rivning och återuppbyggnad av väggar i bostaden.
§ Rivning av bärande väggar kräver dessutom byggnadslov som ska sökas hos Nacka kommun.
§ Alla typer av reparations‐ eller ändringsarbeten i badrum, toalett och andra
våtutrymmen. I synnerhet byte eller flytt av golvbrunn, se nedan.
§ Flytt av diskbänk med åtföljande ny dragning av vatten och avlopp.
§ Montering av köksfläkt med inbyggd fläktmotor.

Våtutrymmen

För att få föreningens tillstånd att renovera badrummet, toaletten och andra våtutrymmen måste du skriftligt ange på vilket sätt du tänker renovera. Alltså omfattning, material mm och en ritning.

Du ska också kunna ange vilka entreprenörer du tänker använda och att dessa kan lämna skriftliga garantier på att jobbet är utfört enligt senaste branschregler.

För golvarbeten: http://www.gvk.se/branschregler
För kakel och klinkers: http://www.bkr.se/branschregler.aspx
För rörarbeten: http://www.sakervatten.se/branschregler

Alla inblandade entreprenörer, som rörmokare, mattläggare, plattsättare, elektriker, ska kunna visa att de är certifierade för respektive arbete.

Den befintliga golvbrunnen är nästan lika hög som golvet (bjälklaget) är tjockt. Om den ska bytas ut (i så fall till en av plast) måste den bilas bort eftersom den är fastgjuten i betonggolvet. Risken är då mycket stor att det går hål i bjälklaget ner till din granne under. Vi har haft flera exempel på det och är därför mycket restriktiva med att tillåta den typen av arbeten.

Om du ändå insisterar på att flytta golvbrunnen ställer vi än högre krav på val av entreprenör. Exempelvis kan det innebära att denne måste stötta upp taket (stämpa) på motsvarande plats hos grannen under innan arbetet påbörjas. För sådant arbete kräver föreningen dessutom en skriftlig garanti utfärdad av entreprenören och som ska vara ställd till föreningen.

En annan orsak till vår restriktivitet gäller lutningen från golvbrunnen till den stående stammen. Ju längre bort från stammen som golvbrunnen placeras, desto mindre blir lutningen och desto större är risken att det blir stopp i röret mellan golvbrunn och stam. Normalt betalar föreningen rensning vid stopp i stammen men den här typen av stopp får du i så fall bekosta själv.

För godkännande av medlemskap krävs en undertecknad förbindelse gällande föreningens regler för renoveringsarbeten.

Köksfläkt

En köksfläkt med inbyggd fläktmotor får aldrig kopplas direkt mot utsuget i väggen! Då trycks ditt matos in i grannens kök. Utblåset från fläkten måste alltså riktas in mot rummet och utsuget i väggen får inte blockeras på något sätt. Ett förlängningsrör för utsuget får inte vara längre än 30 cm.

Asbestvarning

Tänk på risken för asbest som kan finnas i fix och fog till kakel i köket, på gästtoaletten, i eternitplattan på balkongen samt i limmet i golvmattor om dessa är original från när huset byggdes 1970. Om du tänker riva exempelvis kaklet ska du absolut anlita en asbestsaneringsfirma! En vanlig dammsugare duger inte för att ta hand om de cancerogena asbestfibrerna som i stället kan sprida sig i hela bostaden.

Asbestförbudet trädde inte i kraft förrän 1982. Men alla badrum renoverades av Stockholmshem 1997 så kakel och golvlim i badrummet är därmed fritt från asbest.

Läs mer om asbest här.


Uppdaterad senast: 2017-08-11