Regler för störande arbeten mm.

Regler för störande arbeten i lägenheter tillhörande Brf Utsikten 1-35
Fastställda vid ordinarie styrelsemöte 2014-09-03

Bilning och omfattande borrning av betong och liknande mycket störande arbeten får endast utföras vardagar (måndag – fredag) mellan kl 08 och 16.

Övriga störande arbeten, såsom borrande i betongväggar för uppsättning av hyllor, bokhyllor och liknande får utföras vardagar mellan kl 08 och 19 samt lördagar, söndagar och övriga helger mellan kl 11 och 16.

Vid borrning i betong får endast professionell borrhammare användas för att göra oljudet så kortvarigt som möjligt. En vanlig hobbymaskin av typ slagborr arbetar betydligt långsammare och ska därför inte användas.

I övrigt ska du undvika att störa dina grannar mellan kl 22 och 06 vardagar.


Uppdaterad senast: 2015-05-27