Årsstämman 17 maj

Tisdag 17 maj kl 19 har Utsikten årsstämma i Svindersviks föreningslokal bredvid Gula Huset. Deltagare är efteråt välkomna till en supé på restaurang MYS.
Kallelse med dagordning och fullmaktsblankett
Motion nr 1 om kameraövervakning
Motion nr 2 om detaljplaneansökan för att bygga lägenheter på taken
Motion nr 3 och 4 om rökförbud
Årsredovisning för 2021

Publicerad 2022-04-28, kl 20:28