Avgiftshöjning från 1 juli

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med två procent från 1 juli 2022. Orsaken är prishöjningarna för el, vatten, uppvärmning och sophämtning som styrelsen inte kan påverka.

Publicerad 2022-07-01, kl 16:51