Vad hände på årsstämman?

Vid årsstämman 17 maj, med 77 röstberättigade deltagare, varav 14 fullmakter, togs följande beslut.

En extra stämma ska hållas i juni för att behandla motionen från Cecilia Purits gällande finansiering av kommande utgiftsbehov kopplat till möjligheten att bygga lägenheter på taket. Underlag inför extrastämman kommer att successivt publiceras här på hemsidan.

Val till styrelse mm:
Omval som ledamot av Anders Egerö, Ingemar Arbro och Margaretha Björkman. Nyval som ledamot av Rebeka Négéri-Sima, tidigare suppleant. (Ledamöterna Gunnel Unge, Lena Björnstedt och Haris Sahman kvarstår ett år.) Omval av suppleanterna Simon Nordström (tidigare Gunnarsson) och Berndt Hintze. Suppleanten Bo Bäckman hade avgått 28 april. Omval av internrevisorn Kjell Bergström liksom av valberedningen med Marta Juhlén som sammankallande samt Cecilia Purits och Mason Lee.

Motion nr 1: Stämman avslog förslaget om att utreda möjligheterna till kameraövervakning.
Motion nr 3 och 4: Stämman beslöt att stödja styrelsens förslag om att informera om rökning via kommande nyhetsblad.

Stämman pågick till 21.45 varefter ett 40-tal deltagare lät sig väl smaka på Restaurang MYS.

Publicerad 2022-05-18, kl 10:54