Fjärrkontroll till Utsiktens garage

Garageportarna hos Utsikten kan öppnas med en liten fjärrkontroll både utifrån och inifrån.

Avgiften för fjärrkontrollen är 600 kr och den kan beställas genom att skicka ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

Fjärrkontrollen lämnas ut på följande villkor:

1. Avgiften 600 kr debiteras på nästa inbetalningskort för din avgift eller hyra. Du får inte tillbaka pengarna om du lämnar din garageplats.
2. Fjärrkontrollen fungerar bara till ett garage och får inte säljas eller överlåtas till annan.
3. Om du lämnar din garageplats måste fjärrkontrollen lämnas tillbaka till Utsiktens styrelse. I annat fall kommer den att spärras för användning.
4. Endast du som har tecknat garagehyreskontrakt med HSB har rätt att få köpa en fjärrkontroll.
5. När du hämtar ut fjärrkontrollen måste du fylla i en blankett med fullständigt namn, lägenhetsnummer (finns på utsidan av din dörr), och adress till huvudägaren/hyresgästen av lägenheten (OBS) till den som använder garageplatsen. Det är för att kostnaden ska hamna på rätt inbetalningskort.
6. Du måste därför kunna visa upp en gällande legitimation.
7. Observera att fjärrkontrollen är mycket stöldbegärlig. Förvara den på ett ställe där den inte syns, t ex i handskfacket, för att minska risken att ge obehöriga tillträde till garaget.
8. Förlust av fjärrkontrollen ska därför omedelbart anmälas till styrelsen så att den kan spärras. Skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se
Publicerad 2016-11-03, kl 21:52