Styrelsen fick i uppdrag att fullfölja tomträttsköpet

En mycket välbesökt extrastämma i Utsikten gav på torsdagskvällen enhälligt styrelsen i uppdrag att fullfölja köpet av tomträtten på det för föreningen mest fördelaktiga sättet.

En medlem invände att kallelsen inte var ”behörigen utlyst” eftersom det inte hade framgått att de underjordiska garagen (mellan port 19 och 29) eventuellt skulle avyttras till kommunen (med servitut) för att köpet skulle kunna genomföras. Efter lite diskussion om innebörden i begreppet ”behörigen” lovade styrelsen att utlysa en ny extrastämma om man i förhandlingarna inte skulle lyckas med kravet på en tredimensionell fastighetsbildning (med fortsatt ägande) av garagen. Därefter kunde stämman enhälligt godkänna att mötet var behörigen utlyst, varvid den aktuella medlemmen lade ner sin röst.
Styrelsen redovisade därefter sin kalkyl. Om föreningen måste betala den nya avgälden på 7,1 miljoner kr per år (i stället för dagens 2,1 mkr) skulle den som bor i en trerummare på 81 kvadratmeter från år 2020 få sin avgift höjd med nästan 2 000 kr per månad. Vid ett köp av tomträtten med ett nytt lån på 186 miljoner kr skulle avgiften av just detta skäl inte behöva höjas med mer än ca 500 kr och inte förrän 2023.
Många tyckte ändå att priset (186 mkr) var för högt och att styrelsen skulle försöka pruta, vilket styrelsen förklarade var utsiktslöst. Många undrade över om vår bedömning av ränteutvecklingen var realistisk. Styrelsen kunde då visa att SBAB i höstas lovade föreningen en ränta på 2,4% vid en bindning på 10 år. Styrelsen räknar i sin kalkyl med att räntan stiger till 2,5% redan 2023, alltså om bara 6 år. Man har alltså inte varit för optimistisk på den punkten.

Någon var orolig för vår förmåga att amortera (betala av på lånet) eftersom värdet på våra hyreslägenheter skulle sjunka dels för att bostadsbubblan snart spricker och dels för att föreningen tar ett så stort lån och dels för att man bygger bort utsikten in mot stan. Styrelsen invände att så länge föreningens kassaflöde var positivt var lånestorleken inte avgörande och andra mötesdeltagare invände samtidigt att våra lägenheter kommer att fortsätta stiga i pris åtskilliga år framåt eftersom vi fortfarande har låga priser jämfört med omgivningen och jämfört med vårt läge.

Slutet blev – efter 2 timmar och 15 minuters engagerad diskussion – ett enhälligt beslut enligt ovan.

Publicerad 2017-01-14, kl 11:25