Styrelsen blev utökad

Styrelsen blev utökad till sex ordinarie
Tisdag 18 maj 2021 hade Utsikten en digital årsstämma helt ”på distans”. Av föreningens 318 medlemmar deltog 45 röstberättigade inklusive 6 fullmakter.
Valberedningens förslag godkändes vilket ledde till att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen ökades från fem till sex. Tidigare suppleanten Haris Sahman valdes till ordinarie medan Gunnel Unge och Lena Björnstedt valdes om – övriga ledamöter kvarstår ett år. Till de fyra suppleantplatserna nyvaldes Simon Gunnarsson och övriga valdes om. Beslutet innebar också att styrelsens sammanlagda arvode utökades från hittillsvarande 8 till 9 prisbasbelopp.

Utbyggnad av balkonger och bilpool
Stämman var positiv till en motion om att utreda möjligheten att bygga ut balkongerna mot gården för att öka den användbara ytan, vilket skulle bekostas av den boende. En utredning kommer att inledas av intresserade medlemmar.
Stämman stödde också en annan motion om inrättande av en bilpool. Styrelsen hade ställt sig positiv till förslaget men påpekat att det i så fall måste breddas till att innefatta även de två övriga föreningarna på berget.
Är du intresserad av att jobba med en eller båda av dessa frågor är du välkommen att skriva till styrelsen på adressen styrelsen@utsikten1-35.se så förmedlar vi kontakten.

Ny sammankallade i valberedningen
Marta Juhlén valdes till sammankallande i valberedningen och efterträder därmed Cecilia Purits, som kvarstår i valberedningen tillsammans med Mason Lee.

Gästlägenheten
Utsiktens gästlägenhet med 6 sängplatser är öppen för bokning. Hyran är 400 kr/natt och du får boka max 4 nätter per tillfälle. Bokning sker på telefon 072-18 838 00 mellan 10:00-19:00 (endast bokningar på detta nummer).

Lämna inte porten uppställd!
Det kan börja lukta sopor i trapphuset, belysningen kan tändas av ljud från gården/gatan vilket kostar pengar. Vi kan också få oönskad påhälsning av små djur.

Snälla – ställ inte dina grovsopor på vinden!
Söndag 16 maj rensade styrelsen vindarna på skräp. Det var åtskilligt som skulle bäras ner till hissen för vidare transport till våra grovsoprum. Styrelsen vädjar till alla boende att inte använda vindarna som avstjälpningsplats för grovsopor! Det är ingen särskilt kul arbetsuppgift att behöva städa på det sättet efter sina grannar.

Styrelsen för Utsikten 1-35

Publicerad 2021-05-23, kl 16:29