Yttrande om detaljplan för Henriksdalsbacken och Hundrastgården

Utsiktens styrelse har skrivit ett yttrande om kommunens detaljplan för Henriksdalsbacken. Här är de viktigaste punkterna:

Reducera omfattningen av byggnationen – och förkorta därmed byggtiden.
Bevara Trolldalen-skogen intakt – avstå från byggnation på Henriksdalsbackens östra sida.
Bevara den bilfria gångvägen mellan Henriksdalsringen och Vilans skola.
Anpassa de nya byggnaderna i volym och höjd så att de inte dominerar över befintlig fastighet och förändrar vy och rymd för de idag boende.
Finn en bättre lösning för behovet av fler förskoleplatser.
Behåll Henriksdalsringens silhuett ostörd!

Klicka här för att läsa hela yttrandet

Publicerad 2022-03-10, kl 12:03