Lägenheten och ditt boende

Din lägenhet

Som boende i föreningens lägenheter ansvarar du för att alla som vistas i lägenheten eller dess omgivning följer föreningens gemensamma regler.

Lägenhetsförråd

Hör vindsförråd eller källarförråd till din lägenhet, ansvarar du för att brandfarliga vätskor eller varor inte förvaras där. Tänk på att visa hänsyn när du är på vinden.

Köksventilation

Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till imkanalen, dvs fastighetens ventilationssystem. Detta p.g.a. att det medför obalans i ventilationssystemet. Du får endast installera kolfilterfläkt som inte är ansluten till ventilationssystemet.

Tänk också på att inte blockera eller ”bygga in” ventilationsdonet. Är du osäker, vänligen kontakta föreningens förvaltare.

Parabolantenn

Fasta installationer av parabolantenner får inte utföras på föreningens fastighet. Det finns dock särskilda ställningar att köpa som man kan ställa inne på balkongens golv. Observera att inget av parabolen får sticka utanför ytterväggen eller balkongräcket. Ta alltid kontakt med förvaltaren före installation.

Rökning

Rökning är inte tillåten i hissar, tvättstuga, trapphus samt inom andra gemensamma utrymmen i fastigheten. Tänk på att inte kasta fimpar från balkongen. En rykande fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under.

Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av omkringboende. Rök helst på gatusidan där det ska finnas askkoppar.

Grillning

Det är inte förbjudet att grilla på sin balkong eller uteplats men det kan vara olämpligt med tanke på dina grannar som kanske inte gillar oset från din grill. På balkongen är det förbjudet att använda kol- eller gasolgrill på grund av brandfaran. Endast el-grill är tillåten och den måste då vara ansluten till ett jordat uttag.
Använd hellre Utsiktens egen stora grill på gården vid port 31. Där finns också sittplatser med bord för upp till 16 personer.
Utanför muren vid port 11 mot gatan finns också en grill som kommunen har ställt i ordning. Där finns plats för 20-talet sittande och en fin utsikt över Stockholm och inloppet med vackra solnedgångar.

Djur

I området tillåts inte lösspringande hundar. Hundar får inte rastas inom föreningens mark utan hänvisas till gatan eller därför avsedd hundrastgård. Den som rastar en hund ansvarar för att också plocka upp efter den.

Kattägare uppmanas att ha uppsikt över sina djur så att de inte förorenar i områdets sandlådor.

Mata inte fåglarna

Det är inte tillåtet att kasta ut bröd och matrester till fåglarna. Det kan locka råttor till området.

Tvättmaskin i lägenheten

Tvättmaskin får endast monteras i badrum/tvättstuga på härför angiven plats samt skall installeras av fackman. Avloppsslangen skall installeras fast till golvbrunn.


Uppdaterad senast: 2019-06-27