Användarvillkor för Brf Utsiktens hemsida

Du måste godkänna dessa villkor för att vi ska kunna behandla din ansökan om inloggningsuppgifter på hemsidan:

  • Jag intygar härmed att jag bor i fastigheten och är medlem i föreningen eller bor i fastigheten och är innehavare av ett förstahandskontrakt.
  • Jag som ansöker är medveten om och godkänner att de uppgifter jag har uppgett vid registrering kommer att lagras av Utsikten 1-35. Dessa uppgifter, t ex e-postadresser, kommer inte att lämnas vidare till tredje part.
  • Jag ansluts automatiskt till föreningens e-postlista vid anmälan, men kan när som helst logga in på föreningens hemsida och säga upp min prenumeration.
  • Jag är medveten om att kränkande eller nedsättande språk eller uppförande inte tolereras i gästboken eller i e-postkonversationer med företrädare för föreningen. Inga uttryck för politiska åsikter kommer heller att accepteras.
  • Jag är också medveten om att föreningen med omedelbar verkan kan återkalla mitt användarkonto eller ta bort information som bryter mot dessa användarvillkor eller svensk lag.

Reglerna och villkoren är till för att uppfylla personuppgiftslagen och för att tydliggöra att all kommunikation mellan medlemmar och styrelse ska ske på ett hövligt sätt även om man är oense om något.

Har du några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta föreningens styrelse på adressen styrelsen@utsikten1-35.se


Uppdaterad senast: 2015-05-06