Extrastämma i januari om tomtköpet

Rubriker i nyhetsblad Nr 4 2016:
Friköp av tomträtten – extra stämma i januari
Inget stambyte nu
Byggplanerna på och runt Henkan
Fjärrkontroller till garageportarna
Barnvagnsrummen bör rensas
Hissen i port 25 stängs av 9 januari

Läs nyhetsbrevet här

Publicerad 2016-12-12, kl 22:54