Sopnedkasten stängs

En ny lag kräver att vi i fortsättningen källsorterar vårt matavfall. Detta kan tyvärr inte ske via våra sopnedkast. Styrelsen för Utsikten har därför beslutat att stänga sopnedkasten och ersätta dessa med samma typ av sopkärl som vår grannförening Henriksdalshöjden haft i åtskilliga år. Det blir ett mindre kärl för matavfallet och ett större för övriga hushållssopor, så kallat restavfall. (Sopnedkasten kommer i stället att utnyttjas för det kommande värmeåtervinningsprojektet).

Kärlen kommer att placeras bredvid varandra på nio platser på gatsidan mittemellan två portar. Till en början ska vi försöka hålla båda kärlen öppna utan lås men om det visar sig att man kastar annat än matrester i matavfallskärlet tvingas vi låsa detta eftersom vi annars debiteras en straffavgift! Det blir i så fall din portnyckel du ska använda för att låsa upp.

I kärlet för matavfall får du kasta alla typer av matrester som exempelvis bröd, kakor, gryn. Frukt, fruktskal. Grönsaker. Kaffesump (inkl. filter), tepåse utan metallklämma. Kycklingben. Kärnor, t.ex. avokado, persika. Kött, fisk inkl. ben. Ofärgat hushållspapper. Pasta, ris. Ägg, äggskal.

Övrigt hushållsavfall ska du kasta i det större kärlet i väl förslutna plastpåsar. Använd inte ICA-butikens grönsakspåsar för detta! De är inte våtstarka nog!

Alla typer av förpackningar ska även i fortsättningen kastas i återvinningskärlen vid busstorget (Katarina Taikons Torg). Det gäller till exempel glasflaskor och glasburkar, alla typer av plastförpackningar inkl frigolit, kartonger, metall och även kläder och andra textilsopor. Tidningar ska du kasta i de särskilda kärlen för tidningspapper.

Grovsopor kommer du även i fortsättningen att kunna kasta på onsdagskvällar i våra två grovsoprum vid Henriksdalsringen 5 (kl 17-18) och 27 (kl 18-19).

Det var tänkt att de nya sopkärlen skulle vara på plats redan nu. Men leveransen blev försenad och sen kom kylan och snön i november och stoppade arbetet. Därför kan vi tills vidare behålla våra sopnedkast vilket kommunen också har gett oss dispens för.

När sopnedkasten stängs kommer vi att dela ut särskilda förstärkta papperspåsar för matsoporna. Du kommer också att få en särskild avfallskorg för dessa. Närmare information om detta kommer senare.


Uppdaterad senast: 2023-12-28