Försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring
Föreningen är sedan 1 maj 2014 försäkrad hos Nordeuropa Försäkring AB. Försäkringen täcker det som är föreningens ansvar exempelvis vid brand eller vid vattenskador orsakade av läckande rör som inte tillhör bostadsrättshavaren.
Föreningen har fram till 1 augusti 2015 haft ett kollektivt bostadsrättstillägg som täcker skador på lägenhetens golv, väggar, tak, vitvaror mm som är orsakade av bostadsrättshavarens utrustning, exempelvis en läckande vattenledning till en diskmaskin. Av kostnadsskäl har föreningen nu sagt upp detta tillägg. Efter 1 maj 2015 måste alltså varje bostadsrättshavare teckna en egen försäkring för detta!

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Alla boende rekommenderas att teckna en hemförsäkring som täcker skador och förluster på det egna bohaget – ofta kallat lösöre. Är du bostadsrättshavare rekommenderas du att också komplettera hemförsäkringen med ett bostadsrättstillägg för skador på din bostad som är orsakad av din egen utrustning. En sådan försäkring kan man teckna i vilket bolag som helst.

Vid skador orsakade av bostadsrättshavarens egendom, som exempelvis diskmaskin, tvättmaskin eller duschkabin, står bostadsrättshavaren för självrisken.

Fel (tex vattenskador och liknande) ska alltid anmälas till HSB Medlemsservice. HSB sköter sedan skaderegleringen åt oss.


Uppdaterad senast: 2017-06-20