Försäkringar

Föreningens fastighetsförsäkring
Föreningen är sedan 1 maj 2020 försäkrad hos Brandkontoret. Försäkringen täcker det som är föreningens ansvar exempelvis vid brand eller vid vattenskador orsakade av läckande rör som inte tillhör bostadsrättshavaren. Försäkring mot ohyra och skadedjur ingår. Anmäl direkt till Anticimex, referera till Brf Utsikten 1-35 och vår fastighetsförsäkring hos Brandkontoret.
Föreningen har inget kollektivt bostadsrättstillägg för skador orsakade av bostadsrättshavarens utrustning, exempelvis en läckande vattenledning till en diskmaskin. Varje bostadsrättshavare måste alltså teckna en egen försäkring för detta!

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg
Alla boende rekommenderas att teckna en hemförsäkring som täcker skador och förluster på det egna bohaget – ofta kallat lösöre. Är du bostadsrättshavare rekommenderas du att också komplettera hemförsäkringen med ett bostadsrättstillägg för skador på din bostad som är orsakad av din egen utrustning. En sådan försäkring kan man teckna i vilket bolag som helst.

Vid skador orsakade av bostadsrättshavarens egendom, som exempelvis diskmaskin, tvättmaskin eller duschkabin, står bostadsrättshavaren för självrisken.

Fel (tex vattenskador och liknande) ska alltid anmälas till HSB Medlemsservice. HSB sköter sedan skaderegleringen åt oss.


Uppdaterad senast: 2020-07-21