Om fastigheten

Föreningens fastighet är Sicklaön 78:2 i Nacka kommun

Fastighetens gatuadresser är Henriksdalsringen 1 till och med 35

På tomten finns ett flerbostadshus i 5 till 7 våningar jämte vindar och källare med i huvudsak garage. I fastigheten finns 275 bostadslägenheter samt 2 mindre butiks- eller kontorslokaler samt ytterligare några lokaler av olika slag. I september 2017 uppläts en tidigare lokal till bostadsrätt med 1 rum och kök på 20 kvm och i januari 2019 ett tidigare förråd till en likartad enrummare. Sedan mars 2023 har föreningen 238 bostadsrätter och 37 hyresrätter.

Föreningens 275 lägenheter är fördelade enligt följande:

1 rum och kök 2 st 20 kvm

1 rum och kök 22 st 40 – 41 kvm

2 rum och kök 142 st 46 – 74 kvm

3 rum och kök 39 st 69 – 84 kvm

4 rum och kök 29 st 93 – 109 kvm

5 rum och kök 31 st 105 – 118 kvm

6 rum och kök 10 st 126 – 156 kvm

Vinds- eller källarförråd finns för varje lägenhet (med undantag för lägenheterna 1011-1017 som har ett större förråd/klädkammare i lägenheten).  Låst med magnetbricka/nyckel.
Grovsoprum finns i port nr 5 och 27.

Tvättstuga finns i port nr 17, ingång från gården. Låst med magnetbricka.

Barnvagnsrum finns i alla portar. Låst med portnyckeln.

Cykelrum finns vid portarna 3, 17 och 27. Låst med portnyckeln.

Garage finns i portarna 5, 19, 29 och 35. Låst med magnetbricka.

Gästlägenhet med 6 sängplatser finns i port nr 3, bottenvåningen, med ingång från gården.

  • Gården på hela Henriksdalsberget är fri från biltrafik.
  • Fastighetsarealen är 14 011 kvm och föreningen äger sedan 2017-05-02 hela tomtmarken.
  • Bostadsarean är 20 617 kvm
  • I föreningens fastighet finns 125 garageplatser
  • Byggnadsår är 1970
  • Till föreningen Utsikten hör även den närmaste marken. På gatusidan går gränsen till kommunens mark vid insidan av trottoaren. På gårdssidan går gränsen till kommunens mark på utsidan av den gångväg som är närmast fastigheten. Det är alltså föreningen som ansvarar för snöröjningen på gångvägen närmast fastigheten och Nacka kommun för övriga gångvägar. Dessutom ingår lekplatserna utanför port 9-13, 19-21 samt 31-33 i föreningens mark. Här hittar du vår karta

Byggnadsteknisk information

Byggnaden är uppförd med bärande stomme på grundmur av betong. Undergrunden utgörs av bl.a. berg. Ytterväggarna är s.k. utfackningsväggar, vilket innebär att de ej är bärande. Utfackningsväggarna är av spritputsade lättbetongblock.

Trappor och balkongplattor är prefabricerade.

Vindskonstruktionen är helt och hållet en träkonstruktion byggd på vindsbjälklaget av betong. Vinden inrymmer dels krypvind, dels lägenhetsförråd.

Yttertaket är pappklätt med plåtgarneringar.

Tvåglasfönster av plåtinklätt trä.

Ventilationen är mekanisk frånluftsventilation.


Uppdaterad senast: 2023-02-13