Värmejustering

QSEC kommer, med början tisdag 11 juni, besöka alla bostäder med vattenskador för besiktning och planering av reparationen. Dessutom kommer QSEC att slutföra sin tidigare egenkontroll genom att besöka ett tiotal bostäder.

Se till att de kan kontrollera kranar och luftningsnipplar på alla element! Se också till att de kan komma åt värmeledningskranarna som är gömda inne i en garderob/klädkammare eller under diskbänken. Dessa kranar måste alltid vara tillgängliga för att kunna stänga av uppvärmningsvattnet vid en eventuell vattenläcka eller vid en renovering!
Kräv alltid att QSECs medarbetare visar dig sin legitimation. Om du känner dig orolig kan du alltid fotografera ID-kortet med din mobiltelefon.

Vad gör QSEC?

  1. Slingventiler byts ut (två kranar dolda i en garderob eller inne i ett underskåp i köket. Används för att stänga av uppvärmningsvattnet till elementen)
  2. Kranarna på alla element byts till termostatventiler
  3. En trådlös temperaturmätare sätts upp i varje lägenhet (en vit dosa som placeras i mitten av bostaden)

Vad förväntas av dig?

  1. QSECs personal behöver 1,5 meter fritt utrymme framför elementen. Dessa måste tas loss från väggen och därefter vändas upp och ned för att hindra smutsigt elementvatten att rinna ut på golvet.
  2. Efter kranbytet på elementen är det viktigt att hålla koll på att det inte läcker någonstans, särskilt vid golvet under elementen. Läcker det kontaktar du omedelbart HSB eller styrelsen.
  3. Har du fått skador uppkomna av arbetet ska du anmäla det till styrelsen via e-post. Fotografera gärna.

Framtiden
En tid framåt måste vi vara beredda på att det fortfarande kan cirkulera luft i värmesystemet som kan resultera i kalla element. Dessa måste då luftas. Kontakta i första hand HSB – om du inte säkert vet att du klarar det på egen hand.

Detta projekt syftar till att vi ska kunna sänka vår energiförbrukning och våra uppvärmningskostnader genom att skapa en jämnare värmefördelning i huset och begränsa bostadsvärmen till 22 grader. Entreprenören heter QSEC


Uppdaterad senast: 2024-06-05