Värmejustering

Detta projekt syftar till att vi ska kunna sänka vår energiförbrukning och våra uppvärmningskostnader genom att skapa en jämnare värmefördelning i huset och begränsa bostadsvärmen till 22 grader. Entreprenören heter QSEC. 08-507 777 73

Vad gör QSEC?

  1. Stamventiler byts ut (finns för varje port och är placerade i våra garagetak)
  2. Slingventiler byts ut (två kranar dolda i en garderob eller inne i ett underskåp i köket. Används för att stänga av uppvärmningsvattnet till elementen)
  3. Kranarna på alla element byts till termostatventiler
  4. En trådlös temperaturmätare sätts upp i varje lägenhet (en vit dosa som placeras i mitten av bostaden)

Vad förväntas av dig?

  1. QSECs personal behöver 1,5 meter fritt utrymme framför elementen. Dessa måste tas loss från väggen och därefter vändas upp och ned för att hindra smutsigt elementvatten att rinna ut på golvet.
  2. QSEC behöver göra minst tre besök i varje lägenhet. Du måste antingen vara tillgänglig för att släppa in arbetarna alternativt lämna ifrån dig en nyckel. Varje besök aviseras i förväg.
  3. Efter kranbytet på elementen är det viktigt att hålla koll på att det inte läcker någonstans, särskilt vid golvet under elementen. Läcker det kontaktar du omedelbart QSEC på tel 08-507 777 73.
  4. Har du fått skador uppkomna av arbetet ska du anmäla det till styrelsen via e-post. Fotografera gärna.

Ersättning för extra elkostnader
Oturligt nog har vi drabbats av både en kall vinter och problem med luft i systemet som gjort att väldigt många har varit utan värme veckovis! Detta är mycket beklagligt.
Du kan begära ersättning för exempelvis elkostnader för extra elektriska element genom att kontakta styrelsen. För att begränsa det administrativa arbetet för Styrelsen har vi enats om en schablonersättning på 250 kr. Anser du att du har haft större kostnader måste du styrka det genom till exempel jämförande el-fakturor.

Framtiden
En tid framåt måste vi vara beredda på att det fortfarande kan cirkulera luft i värmesystemet som kan resultera i kalla element. Dessa måste då luftas. Kontakta i första hand QSEC på tel 08-507 777 73 – gör i andra hand en felanmälan till HSB – om du inte säkert vet att du klarar det på egen hand.

QSEC beräknar att deras arbete ska vara klart till mitten av februari. De måste bland annat få tillträde till ett antal lägenheter som de av olika orsaker inte har kommit in i. Dessutom ska alla element i trapphus och barnvagnsrum få nya termostatventiler.


Uppdaterad senast: 2024-02-04