Styrelsen i Brf Utsikten 1-35

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Brf Utsikten 1-35 väljs på årsstämman och består av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Styrelsen konstituerar sig själv, dvs. styrelsen väljer inom sig vem som ska ha poster som ordförande, sekreterare, kassör osv.
Föreningens revisor och revisorssuppleant väljs av stämman.
Funktionärer valda på årstämma 2015:

Ordinarie ledamöter i styrelsen
Anders Egerö, ordförande, port 35
Margaretha Björkman, vice ordf, port 15
Gunnel Unge, sekreterare, port 17
Bo Bäckman, kassör, port 27
Oai Gudmundsson, ledamot, port 19

Suppleanter i styrelsen
Ingemar Arbro, port 27
Lena Björnstedt, port 11
Rebeka Négéri-Sima, port 27
Pia Löving, port 15

Revisor (extern)
Margareta Kleberg, Kleberg Revision AB

Internrevisor
Kjell Bergström, port 17

 


Uppdaterad senast: 2017-06-08