Styrelsen i Brf Utsikten 1-35

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Brf Utsikten 1-35 väljs på årsstämman och består nu av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen konstituerar sig själv, dvs. styrelsen väljer inom sig vem som ska ha poster som ordförande, sekreterare, kassör osv.
Föreningens revisor och revisorssuppleant väljs av stämman.
Funktionärer valda på årstämman 2022:

Ordinarie ledamöter i styrelsen
Rebeka Négéri-Sima, ordförande, port 27
Alexander Nordgård Selar, vice ordförande, port 3
Gunnel Unge, sekreterare, port 17
Simon Nordström, kassör, port 29
Anders Egerö, port 35
Margaretha Björkman, port 15
Ivan Brodey, port 11

Suppleanter i styrelsen
Haris Sahman, port 3

Revisor (extern)
Margareta Kleberg, BDO Revision AB

Internrevisor
Kjell Bergström, port 17


Uppdaterad senast: 2024-05-27