Styrelsen i Brf Utsikten 1-35

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Brf Utsikten 1-35 väljs på årsstämman och består nu av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen konstituerar sig själv, dvs. styrelsen väljer inom sig vem som ska ha poster som ordförande, sekreterare, kassör osv.
Föreningens revisor och revisorssuppleant väljs av stämman.
Funktionärer valda på årstämman 2022:

Ordinarie ledamöter i styrelsen
Anders Egerö, ordförande, port 35
Rebeka Négéri-Sima, vice ordf, port 27
Gunnel Unge, sekreterare, port 17
Ingemar Arbro, kassör, port 27
Margaretha Björkman, port 15
Lena Björnstedt, port 11
Haris Sahman, port 7

Suppleanter i styrelsen
Simon Gunnarsson Port 29

Revisor (extern)
Margareta Kleberg, BDO Revision AB

Internrevisor
Kjell Bergström, port 17


Uppdaterad senast: 2022-11-11