Utsiktens Trädgårdsgrupp

Utsikten har en trädgårdsgrupp som komplement till den skötsel som sedan 1 maj 2020 utförs av Henriksdalsringens Förvaltningsbolag. Trädgårdsgruppen utför i huvudsak plantering, underhåll och bevattning av rabatter vid sommartorka samt organiserar föreningens trädgårdsdagar.

Alla boende är välkomna med önskemål om nya rabatter eller växter vid sina respektive portar. Ansvarig för planering, vattning och övrig skötsel blir förslagsställaren och/eller annan boende i den aktuella porten. Exempelvis är flera boende i portarna 1 till 15 mycket trädgårdsintresserade och har själva bekostat plantor och lökar och vårdar sina rabatter själva under hela växtsäsongen.

Trädgårdsgruppen tar gärna emot önskemål om perenna växter som kan köpas in för att göra vår gemensamma tomt ännu finare och vackrare. Även förslag på blommor till alla våra stora urnor som finns vid varje port på gatsidan. Skicka gärna förslag till styrelsen@utsikten1-35.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i port 3.

Trädgårdsgruppen består för närvarande av Margaretha Björkman, port 15, Gunnel Unge, port 17, Gert Ekström, port 3 och Therese Nordström, port 29.

Du som har gröna fingrar, gillar att gräva och vill bidra till att göra fint för oss alla – kom gärna med i Utsiktens Trädgårdsgrupp!


Uppdaterad senast: 2023-05-24