Fönsterbytet

Det största värmebesparande inslaget i Utsiktens energisparprojekt är att vi byter det nuvarande yttre 1-glasfönstret till ett modernt 2-glas kassettfönster som har ett betydligt bättre isoleringsvärde. Vi hoppas att både få bort kallraset från det inre fönstret och att dessutom få en bättre ljudisolering. Huvudentreprenören heter Prefond. Tel 073-360 50 33.

Aktuell tidplan
14 februari började fönsterbytet om i port nr 1. Arbetet fortsätter sedan i port nr 3 osv. Nu ska alla de yttre fönsterbågarna mot gatan bytas från vita till rosa (som de var 1970) och dessutom ska alla få en ny balkongdörr.

Hittills har alla vita fönster mot gården blivit bytta fram till port 19. När Prefond sedan i vår kommer fram till port 21 kommer man att byta samtliga fönster och balkongdörren vid ett och samma tillfälle. Det går inte att i dag veta när detta blir aktuellt. Men hela arbetet kommer kanske inte att vara klart förrän i augusti. Därför är det viktigt att alla i god tid meddelar styrelsen om man planerar att resa bort under denna tid! Det finns alltid möjlighet att lägga en extranyckel i ett kuvert i föreningens brevlåda på BV i port nr 3.

Vad gör Prefond?
I samband med fönsterbytet kommer du att få nya tätningslister i samtliga fönster samt även i vädringsluckorna och till balkongdörren. Du kommer också att få nytt filter i vädringsluckorna. Om du märker att det ändå drar från stängda fönster eller luckor ska du genast anmäla detta till Prefond. Har du persienner mellan fönstren kommer de att kunna sitta kvar efter bytet av den yttre fönsterbågen. Den nya balkongdörren kommer att installeras utan persienner.

Vad förväntas av dig?
Inför fönsterbytet måste du hjälpa till med att flytta undan möbler, gardiner och prydnadsföremål så att arbetarna får 1,5 meter fri golvyta framför varje fönster. Annars kan de inte göra sitt jobb.
Har du persienner på balkongdörren måste du demontera dessa själv.
Fram till och med port 19 kan du behöva släppa in fönsterarbetare vid två olika tillfällen. Antingen är du hemma eller så lämnar du din nyckel i ett särskilt kuvert, som du får från Prefond, i Utsiktens brevlåda på BV i port 3. Om du vet att du kommer att vara hemifrån en längre tid fram till augusti 2024 måste du ovillkorligen informera styrelsen och Prefond. Skriv ett mail eller lägg en lapp i brevlådan.

Detta projekt kommer antagligen att pågå ända fram till augusti 2024. Vi vädjar därför till alla att vara tillgängliga och släppa in fönsterhantverkarna vid de dagar och på de tider som de anger i sitt aviseringspapper som du får i brevlådan i förväg. Varje gång de inte får tillträde kostar det föreningen extra pengar och riskerar dessutom att försena projektet som måste vara helt klart i höst. Annars riskerar vi att inte få ut bidraget för detta energisparprojekt!


Uppdaterad senast: 2024-02-14