Säkerhetsdörr

Utsikten rekommenderar en säkerhetsdörr från Proloc AB i brun färg (mahogny).
Den bör motsvara följande krav:
Säkerhetsklass 3,
Inbrottsklass 3, ENV 1627
Ljudreduktion 36dB,
Brandklass EI30
Rökgastäthetsklass Sa/SM
ASSA 565 (eller motsvarande) med 3 nycklar
Mottura 52783 (eller motsvarande) flerpunktslås med 3 nycklar
Skyddskåpa för låsvred
Ringklocka
Tittöga
Brevinkast (Utsikten tillåter inte montering av brevlåda i trapphuset!)


Uppdaterad senast: 2015-10-14