Säkerhetsdörr

Utsikten rekommenderar en säkerhetsdörr från Daloc AB i brun färg (mahogny). Kan beställas här.
En säkerhetsdörr från annan leverantör bör uppfylla följande krav:
Säkerhetsklass 3,
Inbrottsklass 3, ENV 1627
Ljudreduktion 36dB,
Brandklass EI30
Rökgastäthetsklass Sa/SM
ASSA 565 (eller motsvarande) med 3 nycklar
Mottura 52783 (eller motsvarande) flerpunktslås med 3 nycklar
Skyddskåpa för låsvred
Ringklocka
Tittöga
Brevinkast (Utsikten tillåter inte montering av brevlåda i trapphuset!)

Typgodkännande för Daloc


Uppdaterad senast: 2021-05-06