Värmeåtervinning

På extrastämman 25 april 2023 togs beslut om att en viktig del i Utsiktens energisparprojekt är att återvinna värmen i ventilationsluften som nu blåser ut på taket till ingen nytta. Efter konsultation har styrelsen beslutat att det måste bli ett s k FX-system vilket innebär att man förvärmer det kalla uppvärmningsvattnet med hjälp av värmen från ventilationsluften. På det sättet kan vi minska utgiften för den värme vi i dag köper från Henriksdalsbergets Värmecentral.

Som projektledning har styrelsen valt Gunnar Helgesson från Funktionskompaniet. Ett förfrågningsunderlag är utskickat till ett antal entreprenörer och nu pågår utvärdering av de anbud som inkommit.

Projektet innebär att vi måste byta ut alla ventilationsfläktar på vindarna som i stället kommer att placeras på taket. Därför måste vi också begära bygglov eftersom det blir en utseendeförändring. Inne på vindarna måste vi montera särskild utrustning bredvid nuvarande fläktar vilket ibland kommer att kräva en ombyggnad av fläktburarna.

Vattnet som ska värmas upp kommer från undercentralerna i garagen och det uppvärmda vattnet ska sedan transporteras tillbaka till samma undercentral. Dessa vattenrör kommer att placeras i de stängda sopnedkasten.

Inget arbete kommer att ske i bostäderna utan bara i garage och undercentraler, på vindarna och i trapphusen. Under tiden fläktarna byts ut kommer ventilationen att vara avstängd men vi vet inte under hur lång tid.


Uppdaterad senast: 2024-02-04