Värmeåtervinning med ett FX-system

TVETA Ventilation AB har nu börjat arbetet med att återvinna värmen i ventilationsluften. Man borrar fast fästen för vattenledningsrör inne i alla sopnedkast. Alla ventilationsfläktar byts ut och placeras ovanpå vindstaket. Inne på vindarna måste särskild utrustning monteras bredvid nuvarande fläktar vilket ibland kommer att kräva en ombyggnad av fläktburarna.

Vattnet som ska värmas upp kommer från undercentralerna i garagen och det uppvärmda vattnet ska sedan transporteras tillbaka till samma undercentral. Det är dessa vattenrör som placeras i de stängda sopnedkasten.

Inget arbete kommer att ske i bostäderna utan bara i garage och undercentraler, på vindarna och i trapphusen. Det går ändå inte att undvika att vissa arbetsmoment kommer att vara störande. Under tiden fläktarna byts ut kommer ventilationen att vara avstängd men vi vet inte under hur lång tid.


Uppdaterad senast: 2024-06-05