Lägenhetsnummer

Det finns två olika lägenhetsnummer – dels Utsiktens och HSBs nummer och dels Folkbokföringens nummer.

Utsiktens och HSBs lägenhetsnummer

Det lägenhetsnummer som du alltid ska använda vid felanmälan (och vid bokning av tvättstugan över internet) är det som står upptill på utsidan av din lägenhetsdörr. (Samma nummer står också i ditt bostadsrättsavtal eller ditt hyresavtal.) Numret består egentligen av 3 siffror men inleds oftast med siffran 0, till exempel 0509. Det räcker att du använder 509. Undantag från detta är 7 lägenheter i port 25 – 29 med fyrsiffriga nummer som börjar på 1.

Folkbokföringens lägenhetsnummer

Det lägenhetsregister som Lantmäteriverket och Folkbokföringen upprättade 2010 ersätter inte den gamla lägenhetsnumreringen. Dessa nummer upprepas i varje port och måste därför alltid kombineras med gatuadressen! Utsikten skriver det nya numret i namntavlorna i portarna endast för att hjälpa brevbäraren i dennes jobb.

Så här kan du kontrollera folkbokföringens lägenhetsnummer i en trappuppgång

Man utgår alltid från att man står med ryggen mot hissdörren.

På bottenvåningen börjar numreringen alltid med siffrorna 10 och den första lägenheten räknat från vänster får nummer 01, dvs 1001. Lägenhet nr två från vänster blir alltså 1002. På första våningen (en trappa upp) får motsvarande lägenheter nummer 1101 respektive 1102. Och på andra våningen 1201 och 1202.

Observera att dessa nummer upprepas i port efter port och de kan därför endast användas tillsammans med gatuadressen.


Uppdaterad senast: 2015-05-03