Barnvagnsrum

Barnvagnsrummet som finns i varje port är i första hand till för just barnvagnar. Om det finns plats kan där också placeras pulkor och skidor som används av barn i porten samt eventuella rullatorer.

Om det finns plats kan också cyklar för barn upp till 10 års ålder ställas där. Cyklar för övriga boende ska placeras i cykelställen utomhus eller i det cykelförråd som hör till porten.

Övriga ägodelar som ställs i barnvagnsrummen kommer att städas bort på styrelsens uppdrag. Någon ersättning för försvunna ägodelar kommer inte att ges.

 


Uppdaterad senast: 2015-05-27