Regler för renoveringar – i synnerhet av badrum, toalett och andra våtutrymmen

Sedan 1 januari 2023 är en bostadsrättsinnehavare ansvarig för alla förändringar som görs i bostadsrätten, även om föreningens styrelse gett sitt tillstånd. Om du gör ändringar utan tillstånd kan du dessutom bli skyldig att återställa bostaden till det skick den hade före ombyggnaden!

Föreningens skriftliga tillstånd måste alltid inhämtas för följande arbeten:
§ Rivning och återuppbyggnad av väggar i bostaden.
§ Rivning av bärande väggar kräver dessutom byggnadslov som ska sökas hos Nacka kommun.
§ Alla typer av reparations‐ eller ändringsarbeten i badrum, toalett och andra våtutrymmen. I synnerhet byte eller flytt av golvbrunn, se nedan.
§ Flytt av diskbänk med åtföljande ny dragning av vatten och avlopp.
§ Montering av köksfläkt med inbyggd fläktmotor.

Våtutrymmen
För att få föreningens tillstånd att renovera badrummet, toaletten och andra våtutrymmen måste du skriftligt ange på vilket sätt du tänker renovera. Alltså omfattning, material mm och en ritning.

Du ska också kunna ange vilka entreprenörer du tänker använda och att dessa kan lämna skriftliga garantier på att jobbet är utfört enligt senaste branschregler.

För golvarbeten: http://www.gvk.se/branschregler
För kakel och klinkers: http://www.bkr.se/branschregler.aspx
För rörarbeten: http://www.sakervatten.se/branschregler

Alla inblandade entreprenörer, som rörmokare, mattläggare, plattsättare, elektriker, ska kunna visa att de är certifierade för respektive arbete.

Golvbrunnen
Den befintliga golvbrunnen är nästan lika hög som golvet (bjälklaget) är tjockt. Om den ska bytas ut (i så fall till en av plast) måste den bilas bort eftersom den är fastgjuten i betonggolvet. Risken är då mycket stor att det går hål i bjälklaget ner till din granne under. Ett villkor för ett sådant jobb är att entreprenören stämpar (stöttar) taket i badrummet i lägenheten under. Det är enda sättet att inte riskera att det går hål. Tänk på att själv i god tid informera din granne om detta!

En annan orsak till vår restriktivitet mot att flytta på golvbrunnen gäller lutningen fram till den stående rörstammen. Ju längre bort från stammen som golvbrunnen placeras, desto mindre blir lutningen och desto större är risken att det blir stopp i röret mellan golvbrunn och stam. Längre bort än 40 cm får golvbrunnen inte flyttas. Normalt betalar föreningen rensning vid stopp i stammen men vid stopp av den här orsaken får du i så fall bekosta rensningen själv.

Handdukstork och värme-element (radiator)
Både den varmvattenuppvärmda handdukstorken och värme-elementet (radiatorn) ska finns kvar efter en badrumsrenovering. Om du installerar eluppvärmt golv kan du få tillstånd att ta bort radiatorn, i synnerhet om den sitter på väggen närmast dörren. Men handdukstorken ska finnas kvar eftersom den året runt bidrar till att minska risken för fuktskador, mögel och röta i exempelvis fönsterkarmar och fönsterbågar. Den bidrar också till att snabba upp tillgången till varmvatten i kök, tvättställ och dusch. Varmvattnet i våra system hettas regelbundet upp till ca 60 grader för att döda eventuella legionellabakterier. Om din rörmokare vägrar återmontera handdukstorken ska du hänvisa till oss. Han/hon skriver då en avvikelserapport vilket innebär att styrelsen tar över ansvaret för risken med legionellabakterier!

Var noggrann när du byter blandare till diskbänk, badrum eller tvättställ! Det finns många olika kvalitéer och dimensioner som du bör känna till för att bytet ska bli lyckat. Läs mer här.

För godkännande av medlemskap krävs en undertecknad förbindelse gällande föreningens regler för renoveringsarbeten.

Elarbeten i badrum
I badrumsväggarna finns ytligt ingjutna elkablar som bland annat går till väggbelysningen i trapphuset. Före eventuell bilning i väggarna måste hantverkaren därför undersöka var kablarna är för att undvika livsfarliga stötar och kortslutning.

Renovering av kök
I många kök finns avstängningskranarna för värmeledningsvattnet (2 st) inne i ett av underskåpen under diskbänken. Dessa kranar måste absolut vara tillgängliga och får inte byggas in i skåpet! Orsaken är att vid en vattenläcka i ett element, eller i ett värmeledningsrör som ligger inbäddat i golvet, måste vattnet enkelt kunna stängas av för att förhindra att skadan blir större!

Köksfläkt
En köksfläkt med inbyggd fläktmotor får aldrig kopplas direkt mot utsuget i väggen! Då trycks ditt matos in i grannens kök. Utblåset från fläkten måste alltså riktas in mot rummet och utsuget i väggen får inte blockeras på något sätt. Ett förlängningsrör för utsuget får inte vara längre än 30 cm.

Huvudkranar för värmeledningsrör
I alla bostäder finns två avstängningskranar för värmeledningsvatten, antingen innanför en skjutlucka i en garderob, i klädkammaren eller inne i ett underskåp i köket. Dessa kranar får absolut inte byggas för utan måste vara enkelt åtkomliga! Man måste kunna stänga av dem när man vill ta bort ett element eller när det uppstår en vattenläcka i golvet, där rörledningarna är gömda! De är också viktiga för att vid behov kunna justera värmen i din bostad!

Asbestvarning

Tänk på risken för asbest som kan finnas i fix och fog till kakel i köket, på gästtoaletten, i eternitplattan på balkongen samt i limmet i golvmattor om dessa är original från när huset byggdes 1970. Om du tänker riva exempelvis kaklet ska du absolut anlita en asbestsaneringsfirma! En vanlig dammsugare duger inte för att ta hand om de cancerogena asbestfibrerna som i stället kan sprida sig i hela bostaden.

Asbestförbudet trädde inte i kraft förrän 1982. Men alla badrum renoverades av Stockholmshem 1997 så kakel och golvlim i badrummet är därmed fritt från asbest.

Läs mer om asbest här.

Övriga regler

När du kommunicerar med oss eller med HSB ska du alltid ange vilket lägenhetsnummer du har – det sitter på utsidan av din dörr. Då är det lättare för oss att förstå var du bor och hur din lägenhet ser ut.

Avstängningskranar för kranvatten och handdukstork bör finnas i badrummet. Avstängningskranar för uppvärmningsvatten till elementen finns inne i en garderob, i klädkammaren eller under diskbänken. Både kranvattenrör och värmeledningsrör har avstängning med skjutventiler – dvs man vrider på en ratt för att stänga/öppna.
Observera att båda dessa kan börja droppläcka efter att man först stängt dem och sedan öppnat dem igen. Läckan brukar täta sig själv efter någon vecka men man bör ha uppsikt om de inte skulle göra det. Synliga kranar är ditt eget ansvar medan övriga är föreningens. Vid arbete med vattenrören bör ventilerna bytas till kulventiler (ballofixer eller liknande) där man stänger/öppnar med en liten spak.

Tänk på att informera dina grannar i porten om arbetet kan bli störande.
Du måste klä in hissen om du ska transportera verktyg, byggsopor och byggmaterial. Skräp i trapphus eller hiss måste tas om hand varje dag.
Byggsopor i Big-Bag måste hämtas inom 48 timmar. Övriga byggsopor måste du ta hand om själv – de får inte ställas i eller utanför grovsoprummet utan ska köras till någon av kommunens återvinningscentraler, se www.nacka.se.

Om en bostadsrättsinnehavare har klippt av kabeln till bredbandet eller kabeln till TV-antennuttaget i vardagsrummet kommer föreningen inte att ersätta kostnaden för att återställa detta.


Uppdaterad senast: 2024-03-04