Regler om andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ha styrelsens godkännande. Du måste ha skäl för din uthyrning och den ska vara tidsbegränsad. Du kommer bara att få tillstånd ett år i taget – därefter måste du ansöka på nytt. Du kommer inte att få tillstånd mer än tre år i sträck. Denna begränsning har stöd i  Bostadsrättslagen.

Föreningen tar ut en expeditionsavgift på 10% av ett basbelopp (ca 4 500 kr) per år för varje andrahandsuthyrning. Avgiften kommer på ditt inbetalningskort för bostadsrättsavgiften.

Kom ihåg att det är du själv som är ansvarig för att avgiften till föreningen betalas inom föreskriven tid. Det är också du själv som är ansvarig för att din andrahandshyresgäst följer de regler som gäller för Utsikten.

För att få tillstånd måste du också redovisa en kopia av det hyresavtal du har tecknat med din andrahandshyresgäst. Det är bland annat för att skydda dig från att din hyresgäst hävdar besittningsrätt till din bostad, vilket kan inträffa efter två års uthyrning till samma hyresgäst. Hämta en blankett för ett hyresavtal här.

Övriga regler för andrahandsuthyrning finns i Utsiktens stadgar samt i Bostadsrättslagen.

Hämta Ny blankett för andrahandsuthyrning här.

Skicka din ansökan som en bilaga i ett mail, till e-postadressen
service.stockholm@hsb.se

Eller posta den i ett frankerat kuvert till
Brf Utsikten 1-35
Nr 2548
HSB Stockholm förvaltare
112 84 STOCKHOLM


Uppdaterad senast: 2023-06-02