Trivselregler

Du bidrar till trivsel och gemenskap genom att visa hänsyn och omtanke om dina grannar, gården, huset och bostaden. Som boende i föreningen ansvarar du för att alla som vistas i din lägenhet eller dess omgivning följer föreningens gemensamma trivselregler.

Störningar

  • Anpassa ljudnivån hemma (och på gården) så att du inte stör dina grannar (det kan gälla musik, TV, radio, hårda skor på mattlösa golv mm).
  • Alla ljud som kan störa dina grannar ska undvikas helt mellan kl 22.00 –  08.00. (Se även under rubriken Renovering).
  • Ska du ha fest, bör du meddela grannarna i god tid innan och visa hänsyn.
  • En grundregel är att dina grannar aldrig ska behöva klaga på att du stör dem – oavsett tid på dygnet.
  • Om du själv blir störd – prata i första hand med den som stör.

Huskurage – en policy vid oro för våld i nära relation
Vid oro för våld hos en granne ber vi dig av omtanke att:
1. Knacka på hos grannen.
2. Vid behov – hämta hjälp av andra!
3. Ring polisen 112. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Köksventilation
Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till imkanalen, dvs fastighetens ventilationssystem. Detta p g a att det medför obalans i ventilationssystemet. Du får endast installera kolfilterfläkt som inte är ansluten till ventilationssystemet. Tänk också på att inte blockera eller ”bygga in” ventilationsdonet. Är du osäker, vänligen kontakta föreningens förvaltare.

Balkonger
Mattor och sängkläder får inte skakas och piskas på balkongen utan detta ska självklart göras vid piskställningarna på gården.
Blomlådor får endast hängas på insidan av balkongräcket, om du inte bor på bottenvåningen.

Parabolantenner
Parabolantenner får inte monteras på husväggen eller på balkongräcket och får inte sticka utanför balkongräcket. Det finns särskilda ställningar att köpa för placering av en parabolantenn på balkonggolvet.

Mata inte fåglar eller ekorrar
Det är inte tillåtet att kasta ut bröd och matrester till fåglarna. Det kan locka till sig råttor. Mata inte heller fåglar eller ekorrar på eller från balkongerna.

Skräp
Kasta inte skräp på gården eller på gatan. Plocka i stället gärna upp skräp som andra lämnar efter sig. Föreningens ambition är att det alltid ska finnas en papperskorg inom räckhåll för det skräp du vill göra dig av med eller som du plockar upp.

Grillning
Använd Utsiktens egna grillplatser vid port 15 och 31 på gården. På balkongerna är endast el-grill tillåten, om den är ansluten till ett jordat uttag.

Rökning
Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen i fastigheten. Kasta aldrig fimpar eller snus från balkonger eller fönster. En rykande fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under och tobak är inte bra för gräsmattor och blommor. Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av omkringboende . Rök helst ute på gatusidan, där det ska finnas askkoppar nära portarna.

Gemensamma utrymmen och förråd
I ditt förråd får inte brandfarliga vätskor eller varor förvaras, och det ska alltid vara låst.  Trapphus och gångar på vinden ska vara tomma, för att inte hindra utrymning vid brand.

Djur
På Utsiktens tomt tillåts inte lösspringande hundar. Den som rastar en hund ansvarar för att också plocka upp efter den. Använd vår stora hundgård bakom återvinningsstationen vid busstorget. Kattägare uppmanas att ha uppsikt över sina djur så att de inte förorenar i sandlådor och på lekytor.


Uppdaterad senast: 2022-04-04