Regler för störande arbeten mm.

Regler för störande arbeten i lägenheter tillhörande Brf Utsikten 1-35
Fastställda vid ordinarie styrelsemöte 2014-09-03

Bilning och omfattande borrning av betong och liknande mycket störande arbeten får endast utföras vardagar (måndag – fredag) mellan kl 08 och 16.

Övriga störande arbeten, såsom borrande i betongväggar för uppsättning av hyllor, bokhyllor och liknande får utföras vardagar mellan kl 08 och 19 samt lördagar, söndagar och övriga helger mellan kl 11 och 16.

Vid borrning i betong får endast professionell borrhammare användas för att göra oljudet så kortvarigt som möjligt. En vanlig hobbymaskin av typ slagborr arbetar betydligt långsammare och ska därför inte användas. Föreningen äger en borrhammare som kan lånas ut under kortare tid. Skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

I övrigt ska du undvika att störa dina grannar mellan kl 22 och 06 vardagar.

Informera och städa

Tänk på att informera dina grannar i porten om arbetet kan bli störande.
Du måste klä in hissen om du ska transportera verktyg, byggsopor och byggmaterial. Skräp i trapphus eller hiss måste tas om hand varje dag.
Byggsopor måste du ta hand om själv – de får inte ställas i eller utanför grovsoprummet utan ska köras till någon av kommunens återvinningscentraler, se www.nacka.se.


Uppdaterad senast: 2018-08-09