Regler för störande arbeten mm.

Regler för störande arbeten i lägenheter tillhörande Brf Utsikten 1-35
Fastställda vid ordinarie styrelsemöte 2014-09-03

Bilning och omfattande borrning av betong och liknande mycket störande arbeten får endast utföras vardagar (måndag – fredag) mellan kl 08 och 16.

Övriga störande arbeten, såsom borrande i betongväggar för uppsättning av hyllor, bokhyllor och liknande får utföras vardagar mellan kl 08 och 19 samt lördagar, söndagar och övriga helger mellan kl 11 och 16.

Vid borrning i betong får endast professionell borrhammare användas för att göra oljudet så kortvarigt som möjligt. En vanlig hobbymaskin av typ slagborr arbetar betydligt långsammare och ska därför inte användas.

I övrigt ska du undvika att störa dina grannar mellan kl 22 och 06 vardagar.

Informera och städa

Tänk på att informera dina grannar i porten om arbetet kan bli störande.
Du måste klä in hissen om du ska transportera verktyg, byggsopor och byggmaterial. Skräp i trapphus eller hiss måste tas om hand varje dag.
Byggsopor måste du ta hand om själv – de får inte ställas i eller utanför grovsoprummet utan ska köras till någon av kommunens återvinningscentraler, se www.nacka.se.


Uppdaterad senast: 2017-12-18