Tvättstugan i port 17

Boka över nätet
Boka via smartphone

Endast lägenhetsinnehavare i vår förening har rätt att använda vår tvättstuga. Den är öppen måndag – lördag kl 07-21 samt söndag kl 09-19.

Din tvättbricka har ett ID som motsvarar ditt lägenhetsnummer (det som sitter på utsidan av din dörr). Du låser upp ytterdörren till tvättstugan med brickan och kan sedan boka tvättpass genom att först lägga brickan mot en läsare på bokningstavlan. Närmare instruktioner finns bredvid tavlan.

Ett tvättpass är två timmar långt. En tvättgrupp innehåller två tvättmaskiner. Du kan boka högst två grupper samma dag och högst fyra grupper samma vecka. Om du nöjer dig med en grupp med två tvättmaskiner kan du i stället boka två tvättpass i följd efter varann.

Låt inte någon annan hålla upp dörren vid bokningstavlan åt dig, när du är på väg in i tvättstugan. Dörren närmast bokningstavlan måste du öppna själv efter att ha låst upp den med brickan. Annars startar inte din bokade tvättmaskin! Om detta ändå händer måste du gå ut igen och börja om från början. Med stängd dörr!

Tvättpassen

Måndag till lördag kl:
7-9, 9-11, 11-13, 13-15, 15-17,
17-19, 19-21
Söndag kl:
9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19

För helgdagar gäller motsvarande tider som för den aktuella veckodagen.
Du kan inte starta en tvättmaskin när det bara återstår 30 minuter av ditt tvättpass.
Du kan komma in i tvättstugan 30 minuter efter att ditt tvättpass är slut, för att hämta din tvätt i torktumlare eller torkskåp.

Du kan maximalt boka två tvättpass/grupper per dag och fyra tvättpass/grupper under en 7-dagarsperiod. Du kan inte boka tvättpass längre fram än 8 veckor.

Boka över nätet
Om du vill boka eller boka av ett tvättpass kan du göra det från din dator (eller smarta telefon). Med dator går du till den här adressen utsikten.safeteam.se/aptusportal/
Ditt användarnamn är samma som ditt 3-siffriga lägenhetsnummer. Lösenordet delades ut tillsammans med brickorna. Kontakta annars Föreningsexpeditionen (08-640 45 45) för att få ett nytt. Du har sedan möjlighet att byta lösenordet till något mer personligt.

Problem med att logga in? Prova att lägga till en nolla (0) i slutet av koden.

Smartphone
För att boka eller boka av ett tvättpass från din smarta mobiltelefon måste du först hämta en gratis-app som heter Bokning. Sök efter Aptus på Appstore (för iPhone) eller på Play butik (för Android). Följ sedan anvisningarna. Du kan tyvärr inte använda smarta telefoner med Windows. Du loggar in på samma sätt som från en dator men i adressfältet ska du skriva:
utsikten.safeteam.se/aptusportal

Grovtvättmaskiner
Undvik att använda de två grovtvättmaskinerna för vanligt tvätt. De är dyrare i inköp och drar dessutom mer vatten och elektricitet än vanliga tvättmaskiner. Det kostar föreningen mycket pengar om vi måste köpa nya därför att de används felaktigt och slits onödigt mycket.

Extra material och filer
Tvättgrupper och bokningsregler
Bokningsmanual för Utsikten1-35


Uppdaterad senast: 2020-02-05