Garageplatser

Utsikten har fyra garage med sammanlagt 125 platser, varav några är motorcykelplatser. Inomhusförbindelse finns från alla trapphus utom från port nr 1 och nr 3. I garaget med infart från Henriksdalsringen 19 finns inga burar vilket gör att större bilar har lättare att parkera. Övriga garage med infart från Henriksdalsringen 5, 29 och 35 har burar som gör det lite svårare att få plats med en stor bil. Se förteckning över garage och platsnummer här.

Om du söker en garageplats får du kanske stå i kö ett tag. Vi rekommenderar att du accepterar den första plats du får även om den inte är i det närmaste garaget. Du kan sedan begära att få byta plats och din ansökan blir då prioriterad jämfört med övriga sökande. Men begär alltid att få prova om din bil passar på den plats du erbjudits innan du skriver avtal. Styrelsen kan alltid hjälpa till med att öppna garageportarna.

Månadsavgiften är 600 kr för en plats utan bur och 720 kr med bur. MC-platser är billigare.

Hyresgäster som inte bor i Utsiktens hus betalar dessutom moms.

Kontakta HSB Medlemsservice för att anmäla ditt intresse för en garageplats.
Du kan få köpa en fjärrkontroll med vars hjälp du kan öppna garageporten. Läs mer här.


Uppdaterad senast: 2019-07-17