Garageplatser

Utsikten har fyra garage med sammanlagt 112 bilplatser, varav 11 är färdiga och 13 är förberedda laddplatser, samt 12 motorcykelplatser. Inomhusförbindelse finns från alla trapphus till det närmaste garaget utom från port nr 1 och nr 3. I garaget med infart från Henriksdalsringen 19 finns inga burar vilket gör att större bilar har lättare att parkera. Övriga garage med infart från Henriksdalsringen 5, 29 och 35 har burar som gör det lite svårare att få plats med en stor bil. Se förteckning över garage och platsnummer här.

På garageplatsen får du inte förvara något lättantändligt. Tillåtet är fyra hjul/däck, två cyklar och en skidbox, utöver eventuella verktyg. Det är alltså inte tillåtet att använda garageplatsen som extra förråd för möbler eller annat brännbart. Hyr i stället ett extra vindsförråd för sådana behov.

Om du söker en garageplats får du stå i kö ett tag. Vi rekommenderar att du accepterar den första plats du blir anvisad även om den inte är i det närmaste garaget. Du kan sedan ansöka om att få byta plats. Önskemål om platsbyte är alltid prioriterat. Men begär alltid att få prova om din bil passar på den plats du erbjudits innan du skriver avtal. Styrelsen kan alltid hjälpa till med att öppna garageportarna.

Månadsavgiften är, när detta skrivs, 673 kr för en plats utan bur och 808 kr med bur. MC-platser är billigare. Hyran höjs med 2 procent från 1 oktober varje år.

Hyresgäster som bor på Henriksdalsringen men inte bor i Utsiktens hus betalar dessutom moms.
Övriga externa hyresgäster betalar dessutom 50 procent extra på grundhyran.
En laddplats har en extra avgift på 150 kr utöver kostnaden för elförbrukningen som när detta skrivs är 3,25 kr/kWh plus moms.

Kontakta HSB Medlemsservice för att anmäla ditt intresse för en garageplats. Om du är medlem ska du logga in på ”Mitt HSB” och öppna ”Mina sidor”, därefter ”Min bostad” och ”Mina köer” där du själv kan markera intresse för garageplats eller extraförråd.
Du kan få köpa en fjärrkontroll med vars hjälp du kan öppna garageporten. Läs mer här.


Uppdaterad senast: 2024-07-10