Balkonginglasning

För att glasa in en balkong krävs ett bygglov. Kommunen medger inte längre generellt bygglov (som Utsikten hade tidigare) utan ett sådant måste sökas för varje ny inglasning.  Se vidare på kommunens hemsida nacka.se.
I din ansökan om startbesked måste du ange vem som är kvalitetsansvarig. Normalt är det den firma du anlitar för jobbet. Men det är också mycket viktigt att du sedan skickar ett intyg till kommunen när inglasningen är klar. Annars är bygglovet inte giltigt för dig. Den kvalitetsansvarige ska där intyga att utförandet följer alla gällande lagar och regler.

Utsikten har goda erfarenheter av Lumon, som har glasat in många balkonger på Henriksdalsberget.
Ofta erbjuder Lumon en rabatt vid beställning på vintern före 1 februari.


Uppdaterad senast: 2023-08-06