Balkonginglasning

För att glasa in en balkong krävs bygglov från Nacka kommun. Utsikten har för närvarande inget generellt giltigt bygglov utan ett sådant måste sökas på nytt. I övrigt gäller nedanstående.
(Utsikten har ett generellt bygglov) men du måste ändå anmäla dina planer till bygglovsenheten på Nacka kommun för att få ett startbesked. Innan du fått startbeskedet får du inte påbörja inglasningen. Blankett för erhållande av startbesked finns på kommunens hemsida nacka.se. Startbeskedet kostar en viss avgift.

I din ansökan om startbesked måste du ange vem som är kvalitetsansvarig. Normalt är det den firma du anlitar för jobbet. Men det är också mycket viktigt att du sedan skickar ett intyg till kommunen när inglasningen är klar. Annars är bygglovet inte giltigt för dig. Den kvalitetsansvarige ska där intyga att utförandet följer alla gällande lagar och regler.

Utsikten har goda erfarenheter av Lumon, som har glasat in många balkonger på Henriksdalsberget.
Ofta erbjuder Lumon en rabatt vid beställning på vintern före 1 febrauri.


Uppdaterad senast: 2018-10-31