Solceller och IMD-el

Utsiktens extrastämma, torsdag 1 februari 2024, tog ett enhälligt beslut om att införa IMD-el. Läs här om vad IMD-el innebär. Beslutet är kopplat till att också installera solceller på taken till vindsförråden för att på det sättet kunna ta tillvara så mycket el som möjligt av det som solcellerna producerar. För solcellerna får vi 50 procent av kostnaderna i energisparbidrag under förutsättning att installationen är klar till 1 december 2024.

Redan 2014 installerade Utsikten solceller på taket till vindsförråden för port 17 och 19. Dessa har sedan dess levererat ström som till 70 procent/år har förbrukats av husets tvättstuga, fläktar, hissar, trapphus- och garagebelysning mm.

Nu föreslår styrelsen att vi – med hjälp av energisparbidraget – installerar solceller även på övriga förrådstak och dessutom övergår till ”IMD-el”. Detta innebär att hushållen inte behöver betala någon nätavgift till Nacka Energi vilket kan vara en besparing på ca 1 200 kr/år per hushåll. I stället betalar föreningen för bara 5 st nätabonnemang – till vart och ett av våra 5 elcentraler – vilket blir betydligt billigare.

Dessutom kan varje hushåll också få ett lägre elpris genom att Utsikten köper in all el och då får storkundsrabatt.

Med hjälp av projektledaren Gunnar Helgesson från Funktionskompaniet utarbetas just nu ett förfrågningsunderlag för att få in anbud som då ska omfatta både omläggning av all takpapp, montering av solceller och ombyggnad av våra elcentraler till IMD-el.

Takpappen är gammal och behöver bytas. Detta kan vi låta göra i samband med installationen av solceller och då vinner vi dessutom samordningsfördelar.


Uppdaterad senast: 2024-02-04