Ska du sälja din bostad?

Kontroll
Om du ska sälja (överlåta) din bostadsrätt måste du kontakta styrelsen (styrelsen@utsikten1-35.se) eller vår förvaltare Sanna Hägglund på HSB (tel 010-442 10 00) så att vi kan göra en okulär kontroll i god tid före första visning. Det gäller i synnerhet om du har renoverat ditt kök eller badrum. Detta innebär dock inga garantier gällande eventuella dolda fel i bostaden.

Överlåtelseavgift
Enligt våra nya stadgar från 2015 tar vi ut en överlåtelseavgift av säljaren motsvarande 3,5 procent av aktuellt prisbasbelopp. Det är för att täcka våra kostnader för att administrera ägarbytet inklusive byte av namnskyltar mm.
Om nyttjanderätten av en bostadsrätt övergår till en av två delägande makar (eller motsvarande) på grund av dödsfall utgår ingen överlåtelseavgift från den kvarvarande makan/maken.

Pantförskrivningsavgift
Om bostaden är belånad ska köparen, enligt våra nya stadgar från 2015, betala en pantförskrivningsavgift på 1,5 procent av ett prisbasbelopp. Föreningen är enligt bostadsrättslagen skyldig att hålla reda på belåningsgraden för alla bostadsrätter och avgiften täcker de administrativa kostnaderna för detta.

Upplåtelser
När föreningen säljer (upplåter) en ledigbliven hyreslägenhet som bostadsrätt anlitar vi alltid en mäklare. Sedan mars 2023 finns fortfarande 37 hyreslägenheter i föreningen.


Uppdaterad senast: 2024-06-07