Nyheter

Nyhetsblad 2022-2

https://utsikten1-35.se/wp-content/uploads/2022/05/Nyhetsblad-2022-2.docx

Publicerad 2022-05-19, kl 12:41

Extrastämma i juni

Vid årsstämman 17 maj, med 77 röstberättigade deltagare, varav 14 fullmakter, togs följande beslut.

En extra stämma ska hållas i juni för att behandla motionen från Cecilia Purits gällande finansiering av kommande utgiftsbehov kopplat till möjligheten att bygga lägenheter på taket. Underlag inför extrastämman kommer att successivt publiceras här på hemsidan.

Val till styrelse mm:
Omval som ledamot av Anders Egerö, Ingemar Arbro och Margaretha Björkman. Nyval som ledamot av Rebeka Négéri-Sima, tidigare suppleant. (Ledamöterna Gunnel Unge, Lena Björnstedt och Haris Sahman kvarstår ett år.) Omval av suppleanterna Simon Nordström (tidigare Gunnarsson) och Berndt Hintze. Suppleanten Bo Bäckman hade avgått 28 april. Omval av internrevisorn Kjell Bergström liksom av valberedningen med Marta Juhlén som sammankallande samt Cecilia Purits och Mason Lee.

Motion nr 1: Stämman avslog förslaget om att utreda möjligheterna till kameraövervakning.
Motion nr 3 och 4: Stämman beslöt att stödja styrelsens förslag om att informera om rökning via kommande nyhetsblad.

Stämman pågick till 21.45 varefter ett 40-tal deltagare lät sig väl smaka på Restaurang MYS.

Publicerad 2022-05-18, kl 10:54

Årsstämman 17 maj

Tisdag 17 maj kl 19 har Utsikten årsstämma i Svindersviks föreningslokal bredvid Gula Huset. Deltagare är efteråt välkomna till en supé på restaurang MYS.
Kallelse med dagordning och fullmaktsblankett
Motion nr 1 om kameraövervakning
Motion nr 2 om detaljplaneansökan för att bygga lägenheter på taken
Motion nr 3 och 4 om rökförbud
Årsredovisning för 2021

Publicerad 2022-04-28, kl 20:28

Bredbandet avstängt 7/4

Torsdag 7 april kl 00 – 06 kommer Utsiktens bredband att vara avstängt. Orsaken är att Bahnhof måste byta sina switchar i varje port inför uppgraderingen från 100 till 1024 Mbit/sek (”gigabit”). Användare kan behöva starta om sin utrustning och därefter logga in med användar-ID och lösenord mot Bahnhof.

Publicerad 2022-03-28, kl 11:02

Grovsopcontainer 23-24 april

@ Årsstämma 17 maj
@ Grovsopcontainer 23-24 april
@ Trädgårdsdag 15 maj
@ Trädbeskärning och breddad gångväg
@ Laddplatser för elbilar
@ Avstängda tvättmaskiner
@ Försenad uppgradering till gigabit

Det är en del av innehållet i 2022 års första nyhetsblad.

Publicerad 2022-03-17, kl 17:01

Yttrande om detaljplan för Henriksdalsbacken och Hundrastgården

Utsiktens styrelse har skrivit ett yttrande om kommunens detaljplan för Henriksdalsbacken. Här är de viktigaste punkterna:

Reducera omfattningen av byggnationen – och förkorta därmed byggtiden.
Bevara Trolldalen-skogen intakt – avstå från byggnation på Henriksdalsbackens östra sida.
Bevara den bilfria gångvägen mellan Henriksdalsringen och Vilans skola.
Anpassa de nya byggnaderna i volym och höjd så att de inte dominerar över befintlig fastighet och förändrar vy och rymd för de idag boende.
Finn en bättre lösning för behovet av fler förskoleplatser.
Behåll Henriksdalsringens silhuett ostörd!

Klicka här för att läsa hela yttrandet

Publicerad 2022-03-10, kl 12:03

Öppet under jul

Grovsoprummens öppethållande i julhelgen. Problem med tvättstugan. Återvinn granen. Viktiga brandsäkerhetsråd.

Publicerad 2021-12-20, kl 12:36

Underhåll badrumsfönster

Underhållsmålning av badrumsfönster och mycket annat

Publicerad 2021-11-02, kl 14:22

Inga föremål i trapphuset

Se till att ta bort dina ägodelar från trapphuset – innan fastighetsskötaren gör det.

Publicerad 2021-06-26, kl 21:21

Protokoll från stämman

Här är protokollet från 2021 års digitala årsstämma.

Publicerad 2021-06-26, kl 21:14