Nyheter

Avgiften höjs 10 procent

På grund av det nya ränteläget ökar föreningens räntekostnad med 3,7 miljoner kr under 2023 och med ytterligare en miljon under 2024. Styrelsen tvingas därför höja avgiften med 10 procent från 1 april. Ändå betalar vi fortfarande mindre i ränta än vad tomträttsavgälden skulle ha kostat. Läs mer här.

Publicerad 2023-01-23, kl 15:45

Energisparbeslut uppskjutet

Extrastämman 17 januari 2023 beslöt att skjuta upp beslutet om energisparåtgärder till en senare extrastämma. En arbetsgrupp bestående av föreningens energikonsult från AFRY, representanter från nätverket Utsiktendialogen samt styrelsen ska fram till dess ta fram ett nytt underlag.
Underlag för beslut 2023-01-17 från AFRY.
Alternativt förslag 2023-01-17 från Utsiktendialogen.

Publicerad 2023-01-19, kl 23:40

Extrastämma 17 januari

Utsikten 1-35 har fått ett energisparbidrag på nästan 15 miljoner kronor som kan användas fram till december 2024 för åtgärder som kostar totalt 30 miljoner kronor. Villkoret är att vi betalar 15 miljoner kronor själva och att vi klarar en energibesparing på 20 procent. Styrelsen har engagerat konsulter från AFRY (f d Ångpanneföreningen) för att hjälpa oss med upphandling och projektledning.

Kallelse och dagordning samt kortfattad bakgrund
Förslag till beslut i sammanfattning
Förslag till fördjupad förstudie
Statusbesiktning fönster, utdrag
Fördjupad förstudie, utdrag
Grundels ”Klimatruta”
Fönsterinventering 2022-01-11
Temperaturmätning en lägenhet 2022-01-22
Fullmakt för ombud till stämman

Publicerad 2023-01-03, kl 15:59

Julen gläntar på dörren

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerad 2022-12-21, kl 13:47

Spara på el/värme/vatten

Läs Utsiktens Klimatblad nr 2 som tipsar dig om hur du kan hålla nere föreningens utgifter och på det sättet även kostnaden för din avgift.

Publicerad 2022-11-22, kl 17:52

Ja till detaljplaneansökan

Extrastämman 18 oktober 2022 beslöt att stå bakom Brf Svindersviks och Brf Henriksdalshöjdens ansökan om en ändrad detaljplan, vilket var ett krav från kommunen. Om detaljplanen godkänns är det möjligt att söka bygglov för att ersätta vindsförråden på taken med nybyggda taklägenheter.
Därmed revs stämmobeslutet från 14 juni upp. Orsaken var att de andra föreningarna erbjudit sig att betala Utsiktens del av kostnaderna för ansökan, som enligt en konsult skulle kunna uppgå till 500 000 kr per förening. Men om Utsikten i framtiden vill söka bygglov för taklägenheter ska pengarna återbetalas. Utsikten har för närvarande inga planer på att söka ett sådant bygglov.
Protokollet från stämman finns här och innehåller även avtalet mellan föreningarna.

Publicerad 2022-11-21, kl 14:44

Nyhetsblad nr 6 2022

15 mkr i energisparbidrag
Garagehyran höjs 1/1 2023
Rättelse om elbesparing
Byte till LED i garagen

Publicerad 2022-10-01, kl 11:48

Så sparar du på elen

Styrelsens tips på hur du kan minska din elkostnad

Publicerad 2022-10-01, kl 11:39

Nej till detaljplaneändring. Höjd garagehyra

Med 50 röster mot 49 tog Utsiktens extrastämma beslut om att inte stå bakom ansökan om en detaljplaneändring.

Publicerad 2022-07-01, kl 16:55

Avgiftshöjning från 1 juli

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med två procent från 1 juli 2022. Orsaken är prishöjningarna för el, vatten, uppvärmning och sophämtning som styrelsen inte kan påverka.

Publicerad 2022-07-01, kl 16:51