Nyheter

Inga kartonger i soporna!

Nyhetsblad 2018-2 sopor

Publicerad 2018-03-01, kl 11:55

Förskolan lånar lekplats

Nyhetsblad 2018-1 lekplatsen

Publicerad 2018-02-23, kl 17:08

Nyhetsblad december 2017

Nyhetsblad december 2017

Publicerad 2017-12-19, kl 00:10

Bomöte 2017

Torsdag 9 november kl 19 i Svindersviks föreningslokal
Alla medlemmar och hyresgäster är hjärtligt välkomna
Här något av det vi kommer att informera om:
De nya friskluftsventilerna och OVK-projektet
Hur köpet av tomten har påverkat föreningens ekonomi
Hyresförhandlingen för 2017
Lyckad ombyggnad av lokal till bostad
Förskolans lekplats
Renovering av två lusthus
Laddstolpar i garagen
Tvättstugan
Målning av barnvagnsrum
Trädgårdsgruppens arbete

Klicka på kartan för att förstora den

 

Publicerad 2017-11-04, kl 07:32

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Mer info kommer att finnas i varje port samt varje lägenhet.

Publicerad 2017-11-01, kl 07:35

Årstämman 2017, protokoll mm

Protokoll från årsstämman 2017

Årsredovisningen för 2016

Motioner och styrelsens svar

 

Publicerad 2017-06-08, kl 21:45

Kallelse till årsstämma 11 maj

Styrelsen i BRF Utsikten 1-35 kallar härmed alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) torsdag 11 maj 2017 kl 19.00.
Stämman äger som vanligt rum i Svindersviks föreningslokal – se karta som kommer att sättas upp i din port.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning samt sammankallande
 17. Förslag till nya stadgar
 18. Motioner
 19. Stämmans avslutande

 Motioner

Motioner skall vara inlämnade senast 27 april. En motion ska avslutas med ett yrkande som går att besvara med ett ja eller nej. Vänligen skriv bara ett förslag i varje motion.
Motioner kan skickas till e-postadressen styrelsen@utsikten1-35.se eller läggas i föreningens brevlåda i port 3 BV.
Blankett för fullmakt

Publicerad 2017-04-26, kl 22:52

Styrelsen fick i uppdrag att fullfölja tomträttsköpet

En mycket välbesökt extrastämma i Utsikten gav på torsdagskvällen enhälligt styrelsen i uppdrag att fullfölja köpet av tomträtten på det för föreningen mest fördelaktiga sättet.

En medlem invände att kallelsen inte var ”behörigen utlyst” eftersom det inte hade framgått att de underjordiska garagen (mellan port 19 och 29) eventuellt skulle avyttras till kommunen (med servitut) för att köpet skulle kunna genomföras. Efter lite diskussion om innebörden i begreppet ”behörigen” lovade styrelsen att utlysa en ny extrastämma om man i förhandlingarna inte skulle lyckas med kravet på en tredimensionell fastighetsbildning (med fortsatt ägande) av garagen. Därefter kunde stämman enhälligt godkänna att mötet var behörigen utlyst, varvid den aktuella medlemmen lade ner sin röst.
Styrelsen redovisade därefter sin kalkyl. Om föreningen måste betala den nya avgälden på 7,1 miljoner kr per år (i stället för dagens 2,1 mkr) skulle den som bor i en trerummare på 81 kvadratmeter från år 2020 få sin avgift höjd med nästan 2 000 kr per månad. Vid ett köp av tomträtten med ett nytt lån på 186 miljoner kr skulle avgiften av just detta skäl inte behöva höjas med mer än ca 500 kr och inte förrän 2023.
Många tyckte ändå att priset (186 mkr) var för högt och att styrelsen skulle försöka pruta, vilket styrelsen förklarade var utsiktslöst. Många undrade över om vår bedömning av ränteutvecklingen var realistisk. Styrelsen kunde då visa att SBAB i höstas lovade föreningen en ränta på 2,4% vid en bindning på 10 år. Styrelsen räknar i sin kalkyl med att räntan stiger till 2,5% redan 2023, alltså om bara 6 år. Man har alltså inte varit för optimistisk på den punkten.

Någon var orolig för vår förmåga att amortera (betala av på lånet) eftersom värdet på våra hyreslägenheter skulle sjunka dels för att bostadsbubblan snart spricker och dels för att föreningen tar ett så stort lån och dels för att man bygger bort utsikten in mot stan. Styrelsen invände att så länge föreningens kassaflöde var positivt var lånestorleken inte avgörande och andra mötesdeltagare invände samtidigt att våra lägenheter kommer att fortsätta stiga i pris åtskilliga år framåt eftersom vi fortfarande har låga priser jämfört med omgivningen och jämfört med vårt läge.

Slutet blev – efter 2 timmar och 15 minuters engagerad diskussion – ett enhälligt beslut enligt ovan.

Publicerad 2017-01-14, kl 11:25

Extrastämma i januari om tomtköpet

Rubriker i nyhetsblad Nr 4 2016:
Friköp av tomträtten – extra stämma i januari
Inget stambyte nu
Byggplanerna på och runt Henkan
Fjärrkontroller till garageportarna
Barnvagnsrummen bör rensas
Hissen i port 25 stängs av 9 januari

Läs nyhetsbrevet här

Publicerad 2016-12-12, kl 22:54

Fjärrkontroll till Utsiktens garage

Garageportarna hos Utsikten kan öppnas med en liten fjärrkontroll både utifrån och inifrån.

Fjärrkontrollen kostar 600 kr och kan beställas genom att skicka ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

Fjärrkontrollen säljs på följande villkor:

1. Fjärrkontrollen kostar 600 kr. Avgiften debiteras på nästa inbetalningskort för din avgift eller hyra. Du får inte tillbaka pengarna om du lämnar din garageplats.
2. Fjärrkontrollen fungerar bara till ett garage och får inte säljas eller överlåtas till annan.
3. Om du lämnar din garageplats måste fjärrkontrollen lämnas tillbaka till Utsiktens styrelse. I annat fall kommer den att spärras för användning.
4. Endast du som har tecknat garagehyreskontrakt med HSB har rätt att få köpa en fjärrkontroll.
5. När du hämtar ut fjärrkontrollen måste du fylla i en blankett med fullständigt namn, lägenhetsnummer (finns på utsidan av din dörr), och adress till huvudägaren/hyresgästen av lägenheten (OBS) till den som använder garageplatsen. Det är för att kostnaden ska hamna på rätt inbetalningskort.
6. Du måste därför kunna visa upp en gällande legitimation.
7. Observera att fjärrkontrollen är mycket stöldbegärlig. Förvara den på ett ställe där den inte syns, t ex i handskfacket, för att minska risken att ge obehöriga tillträde till garaget.
8. Förlust av fjärrkontrollen ska därför omedelbart anmälas till styrelsen så att den kan spärras. Skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se
Publicerad 2016-11-03, kl 21:52