Nyheter

Senaste nytt om fönsterbytet

Fönsterbytet pågår till sommaren. Det är därför viktigt att du meddelar styrelsen om du kommer att vara bortrest. Då bör du lämna en uppsättning extranycklar till föreningen. Läs mer här.

Publicerad 2024-02-13, kl 00:33

Stämman tog beslut om IMD-el

Extrastämman torsdag 1 februari beslöt enhälligt att föreningen ska införa IMD-el. Beslutet innebär också att vi installerar fler solceller på vindsförrådens tak. Då kan både hushållen och fastigheten utnyttja elproduktionen från solcellerna vilket gynnar ekonomin – både för hushållen och för föreningen.

För solcellerna får vi 50 procent av kostnaderna i energisparbidrag under förutsättning att installationen är klar 1 december 2024. I samband med detta förnyar vi också takpappen vilket innebär att den kostnaden delvis kan ingå i energisparbidraget.

Stämman beslöt också att, för andra och sista gången, godkänna den stadgeändring som godkändes första gången av stämman 16 maj 2023. Länk kommer senare.

Publicerad 2024-02-01, kl 22:11

Kallelse extrastämma 1 februari

Styrelsen kallar alla medlemmar till en extrastämma, torsdag 1 februari kl 19, i Svindersviks föreningslokal vid Gula huset. Styrelsen föreslår införande av IMD-el samt att den stadgeändring, som godkändes första gången på stämman 16 maj, nu godkänns för andra gången.

Kallelse och förslag till dagordning
Fullmaktsblankett
Vad är IMD-el?
Mer information

Förslag till ändrade stadgar

Publicerad 2024-01-15, kl 20:33

Extrastämma 1 februari

  • Torsdag 1 februari är alla medlemmar välkomna till en extrastämma för beslut om styrelsens förslag att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) av all elförbrukning. Läs mer här. Kallelse kommer.
  • Styrelsen föreslår också att stämman, för andra gången, godkänner den stadgeändring som första gången godkändes av årsstämman 16 maj 2023.
  • QSEC måste få möjlighet att utföra värmeåtgärder i din bostad. Se till att vara hemma eller lägg en nyckel i föreningens brevlåda.
  • Använd hissen rätt: Håll din hund i stramt koppel.
  • Läs hela Nyhetsbladet 2024-1 här.
Publicerad 2024-01-14, kl 15:16

Läs om Aktuella projekt

Nu kan du läsa om alla aktuella projekt som pågår i Utsikten. Värmejustering, fönsterbyte, nya balkongdörrar, värmeåtervinning och stängning av sopnedkasten.

Publicerad 2023-12-29, kl 15:54

Ersättning för ökad elkostnad

Den pågående justeringen av hela värmesystemet har tyvärr lett till många kalla bostäder. Den som har drabbats kan söka ersättning för ökad elförbrukning från elektriska element eller ett schablonbelopp på 250 kr. Läs mer i Nyhetsblad nr 7 2023.
Nu är det ljusare på vindar och barnvagnsrum där vi har bytt till LED-belysning, som dessutom sparar ström. Läs mer i Nyhetsblad nr 7 2023.

Publicerad 2023-12-19, kl 12:06

Energisparprojekt och bomöte

Injustering av värmesystemet pågår. Fönsterbyte startar snart. Värmeväxling projekteras. IMD-el och solceller utreds. Alla välkomna till bomöte 7 december.

Publicerad 2023-11-28, kl 13:58

Bomötet och värmejusteringen

Rapport från bomötet, kommentar till avgiftshöjningen och tips om hur du kan hålla nere föreningens kostnader – finns i senaste Nyhetsbladet 2023-5.

Publicerad 2023-10-16, kl 19:40

Höjd avgift även 1 oktober

På grund av ökade löpande kostnader (såsom el, vatten, värme, sophämtning) samt den höjda räntan tvingas styrelsen höja avgiften med 12 procent från 1 oktober. Läs mer i Nyhetsblad 4-2023.

Publicerad 2023-09-11, kl 23:20

Avgiften höjs 10 procent 1 juli

Styrelsen har tvingats höja avgiften med ytterligare 10 procent från 1 juli. Orsaken är höjda räntekostnader samt ökade utgifter för uppvärmning och varmvatten, vatten, sopor, el och övriga driftkostnader. Vi kommer sannolikt, av samma skäl, att behöva höja avgiften ytterligare även från 1 oktober.
Årsstämman valde in två nya styrelseledamöter samt godkände styrelsens förslag till stadgeändring. Se senaste Nyhetsblad här.

Publicerad 2023-05-28, kl 11:16