Nyheter

Höjd avgift även 1 oktober

På grund av ökade löpande kostnader (såsom el, vatten, värme, sophämtning) samt den höjda räntan tvingas styrelsen höja avgiften med 12 procent från 1 oktober. Läs mer i Nyhetsblad 4-2023.

Publicerad 2023-09-11, kl 23:20

Avgiften höjs 10 procent 1 juli

Styrelsen har tvingats höja avgiften med ytterligare 10 procent från 1 juli. Orsaken är höjda räntekostnader samt ökade utgifter för uppvärmning och varmvatten, vatten, sopor, el och övriga driftkostnader. Vi kommer sannolikt, av samma skäl, att behöva höja avgiften ytterligare även från 1 oktober.
Årsstämman valde in två nya styrelseledamöter samt godkände styrelsens förslag till stadgeändring. Se senaste Nyhetsblad här.

Publicerad 2023-05-28, kl 11:16

Beslut om energisparprojekt

Extrastämman 25 april tog beslut om tre projekt för att spara energi:
§ Värmeväxling med återvinning av den varma ventilationsluften
§ Sänkning av bostadstemperaturen genom injustering
§ Byte till en bättre isolerande yttre fönsterbåge

Under hösten kommer styrelsen att bjuda in till informationsmöte om projektet solceller och IMD-el (Individuell Mätning och Debitering av el). IMD för tappvarmvatten är inte längre aktuellt.

Avgiften kommer att behöva höjas ytterligare under 2023 på grund av höjda ränte- uppvärmnings- och övriga driftkostnader.

Läs Nyhetsbladet 2023-2 här.

Publicerad 2023-05-09, kl 21:46

Kallelse/dagordning årsstämma

Alla medlemmar hälsas välkomna till Utsiktens årsstämma tisdag 16 maj kl 19 i Svindersviks föreningslokal.
Dagordning och fullmaktsblankett
Årsredovisning 2022
Proposition om ändring av stadgar
Befintliga stadgar med alla ändringar
Protokoll från årsstämman 2023-05-16


Publicerad 2023-05-01, kl 13:32

Beslut om energisparandet

Extrastämman 25 april beslöt att genomföra följande tre energisparåtgärder:
Återvinning med värmeväxling av den uppvärmda ventilationsluften
Temperaturjustering för varje bostad – sänkning av bostadsvärmen
Byte av den yttre fönsterbågen till en 2-glaslösning
Till grund för beslutet låg denna ekonomiska prognos

Protokoll från extrastämman

Till hösten kommer styrelsen att utarbeta förslag till installation av solceller samt individuell mätning och debitering (IMD-El) av strömförbrukningen för varje hushåll, vilket kommer att spara pengar för både föreningen och medlemmarna.

Publicerad 2023-04-26, kl 09:03

Protokoll extrastämma 17/1

Här är protokollet från extrastämman 2023-01-17.

Publicerad 2023-01-31, kl 16:37

Avgiften höjs 10 procent

På grund av det nya ränteläget ökar föreningens räntekostnad med 3,7 miljoner kr under 2023 och med ytterligare en miljon under 2024. Styrelsen tvingas därför höja avgiften med 10 procent från 1 april. Ändå betalar vi fortfarande mindre i ränta än vad tomträttsavgälden skulle ha kostat. Läs mer här.

Publicerad 2023-01-23, kl 15:45

Energisparbeslut uppskjutet

Extrastämman 17 januari 2023 beslöt att skjuta upp beslutet om energisparåtgärder till en senare extrastämma. En arbetsgrupp bestående av föreningens energikonsult från AFRY, representanter från nätverket Utsiktendialogen samt styrelsen ska fram till dess ta fram ett nytt underlag.

Publicerad 2023-01-19, kl 23:40

Extrastämma 17 januari

Utsikten 1-35 har fått ett energisparbidrag på nästan 15 miljoner kronor som kan användas fram till december 2024 för åtgärder som kostar totalt 30 miljoner kronor. Villkoret är att vi betalar 15 miljoner kronor själva och att vi klarar en energibesparing på 20 procent. Styrelsen har engagerat konsulter från AFRY (f d Ångpanneföreningen) för att hjälpa oss med upphandling och projektledning.

Kallelse och dagordning samt kortfattad bakgrund
Förslag till beslut i sammanfattning
Förslag till fördjupad förstudie
Statusbesiktning fönster, utdrag
Fördjupad förstudie, utdrag
Grundels ”Klimatruta”
Fönsterinventering 2022-01-11
Temperaturmätning en lägenhet 2022-01-22
Fullmakt för ombud till stämman

Publicerad 2023-01-03, kl 15:59

Julen gläntar på dörren

Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerad 2022-12-21, kl 13:47