Frågor och svar

Du får måla om, lägga in nya golv, bygga om kök och badrum. Det Du inte får göra är att utföra ändringar som kan vara till men för annan medlem eller för bostadsrättsföreningen, eller annan väsentlig ändring.


Nacka kommun ställer höga krav på vad som kommer till återvinningsstationen, att rätt typ av avfall kommer i rätt container m.m. Det finns inget annat sätt för oss att uppfylla detta än att ställa samma höga krav på medlemmar och hyresgäster. Om vi inte sköter detta debiterar Nacka kommun en hög straffavgift.


Vid återvinningsstationen vid busstorget kan du lämna alla typer av förpackningar vare sig de är gjorda av glas, plast, papp, kartong eller plåt. Där lämnar du också kläder, tidningar och små batterier. Övriga sopor måste du själv köra till en återvinningscentral som finns i Östervik och Skuru.

Nacka kommun har två bemannande återvinningscentraler som tar emot grovavfall, elavfall, farligt avfall, batterier, vitvaror, kyl/frys, kläder, förpackningar och tidningar. Alla hushåll i Nacka kan lämna grovavfall m.m. utan kostnad. Du sorterar själv ditt avfall i rätt container/behållare efter skyltarna. Om du har svårt att hitta rätt plats, så fråga gärna personalen om hjälp!

Klicka här för karta
Mer infomation hittar du här


Du får endast byta till en kolfilterfläkt med eget utblås till köket. Tryckande fläktar (fläktar med en motor i) får absolut inte kopplas till det befintliga ventilationssystemet! Det är inte heller tillåtet att täppa till ventilationen i kök, badrum mm. Inte heller att helt öppna upp eller stänga ventilen i väggen. Orsaken är att ventilationen då påverkas i samtliga lägenheter i hela din trappuppgång, eftersom ventilationsfläkten på vinden suger luft från alla lägenheter.


Du måste ansöka om tillstånd innan du får hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Ansökningsblankett finns här eller på HSBs hemsida. Ansökan skickas till HSB Servicecenter som har föreningens fullmakt att godkänna den eller, i tveksamma fall, låta styrelsen fatta beslut. Du kan bara ansöka om tillstånd för ett år i taget. Om du behöver hyra ut för längre tid måste du ansöka på nytt. Likaså om du byter andrahandshyresgäst. Föreningen kommer inte att godkänna längre uthyrningstid än 3 år.


Kontakta HSB Servicecenter 010-442 11 00. Boende i vår förening har förtur till platserna.


Om stoppet sitter i stam eller anslutning till stam bekostas rensningen av bostadsrättsföreningen. Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn samt rör till tvättställ, badkar etc. bekostas av medlemmen. Om Du inte kan göra detta själv kan vår förvaltare hjälpa till. De har i dagsläget en minimidebitering om 340 kr + moms per timme.


Det går alldeles utmärkt att betala avgift/hyra via autogiro. Blanketten hittar du här eller på HSBs hemsida. Har Du inte tillgång till internet kan vår förvaltare tillhandahålla blanketten per post.


På gatusidan går gränsen vid insidan av trottoaren. Det är alltså kommunen som ansvarar för att snöröja, sanda och sopa hela trottoaren. Föreningen ansvarar för gångvägarna från porten/garageporten fram till där trottoaren börjar.

På gårdssidan går gränsen ungefär 25 meter från fasaden. Det är alltså föreningens ansvar att snöröja, sanda och sopa gångvägen som går närmast utmed huset. Lekplatserna och en bit av bergsknallen utanför port 3-9 tillhör också bostadsrättsföreningen. Men vi äger inte tomten utan betalar en hög årlig tomträttsavgäld till kommunen.


Som medlem i en bostadsrättsförening är du med och röstar fram vilka som ska sitta i föreningens styrelse. Det är styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi och fastighetens skötsel. Gränsen mellan medlemmarnas och föreningens ansvar regleras i föreningens stadgar.

Läs mer


Som medlem i en bostadsrättsförening är Du med och fattar beslut. Detta gör Du genom att medverka vid såväl ordinarie föreningsstämma som vid extrastämmor. Genom att utebli från dessa, överger Du Din röst och därmed Din chans att tycka till om Din förening. Det är med andra ord viktigt att gå på stämmorna


Henriksdalsbergets andra två bostadsrättsföreningar heter Brf. Henriksdalshöjden(Henriksdalsringen 37-71) samt Brf. Svindersvik (Henriksdalsringen 2, 10, 73-79, 83 och 89-125)


Du kan sälja den och köpa en annan bostadsrätt eller en villa. Du kan också ge bort den eller låta någon ärva den. Detta kallas överlåtelse. Som säljare betalar du en överlåtelseavgift till föreningen. Om du förändrar dina bostadslån betalar du varje gång en pantförskrivningsavgift.