Avgiften höjs 10 procent 1 juli

Styrelsen har tvingats höja avgiften med ytterligare 10 procent från 1 juli. Orsaken är höjda räntekostnader samt ökade utgifter för uppvärmning och varmvatten, vatten, sopor, el och övriga driftkostnader. Vi kommer sannolikt, av samma skäl, att behöva höja avgiften ytterligare även från 1 oktober.
Årsstämman valde in två nya styrelseledamöter samt godkände styrelsens förslag till stadgeändring. Se senaste Nyhetsblad här.

Publicerad 2023-05-28, kl 11:16