Avgiften höjs 5 procent

Från 1 j uli höjs avgiften med 5 procent. Höjningen beror på ökade kostnader för vatten, värme och drift.

Vid årsstämman 14 maj meddelade Anders Egerö att han lämnar ordförandeskapet efter 12 år men sitter kvar som ledamot i styrelsen. Därefter har styrelsen vid sin konstituering utsett Rebeka Negeri-Sima till ordförande.
Fönsterbytet kommer att pågå ända till i höst. Läs om tidplanen under Aktuella projekt och lämna din nyckel till styrelsen om du inte kan vara hemma när det är din tur.
Vill du ha en pallkrage att odla i? Läs mer här.

Publicerad 2024-06-11, kl 20:07