Barnvagnsrummen måste rensas

Prefond måste kunna förvara fönster i barnvagnsrummen. Därför måste dessa tömmas tillfälligt. Styrelsen kommer att hjälpa till.

Snart stänger vi sopnedkasten. Sedan ska vi alla sortera matavfallet för sig i särskilda papperspåsar som ska slängas i sopkärlen märkta Matavfall.

Årsstämman är 14 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast 2 april. Läs mer i senaste nyhetsbladet nr 3-24.

Publicerad 2024-03-29, kl 22:01