Beslut om energisparprojekt

Extrastämman 25 april tog beslut om tre projekt för att spara energi:
§ Värmeväxling med återvinning av den varma ventilationsluften
§ Sänkning av bostadstemperaturen genom injustering
§ Byte till en bättre isolerande yttre fönsterbåge

Under hösten kommer styrelsen att bjuda in till informationsmöte om projektet solceller och IMD-el (Individuell Mätning och Debitering av el). IMD för tappvarmvatten är inte längre aktuellt.

Avgiften kommer att behöva höjas ytterligare under 2023 på grund av höjda ränte- uppvärmnings- och övriga driftkostnader.

Läs Nyhetsbladet 2023-2 här.

Publicerad 2023-05-09, kl 21:46