Energisparbeslut uppskjutet

Extrastämman 17 januari 2023 beslöt att skjuta upp beslutet om energisparåtgärder till en senare extrastämma. En arbetsgrupp bestående av föreningens energikonsult från AFRY, representanter från nätverket Utsiktendialogen samt styrelsen ska fram till dess ta fram ett nytt underlag.
Underlag för beslut 2023-01-17 från AFRY.
Alternativt förslag 2023-01-17 från Utsiktendialogen.

Publicerad 2023-01-19, kl 23:40