Kallelse/dagordning årsstämma

Alla medlemmar hälsas välkomna till Utsiktens årsstämma tisdag 16 maj kl 19 i Svindersviks föreningslokal.
Dagordning och fullmaktsblankett
Årsredovisning 2022
Proposition om ändring av stadgar
Befintliga stadgar med alla ändringar
Protokoll från årsstämman 2023-05-16


Publicerad 2023-05-01, kl 13:32