Förpackningar till busstorget

Kartonger, flaskor, kläder, textilier eller plastförpackningar skall inte heller ner i sopnedkastet. Ju bättre vi sorterar våra sopor och lämnar till återvinning vid miljöstationen, desto mer kan vi hålla ner våra kostnader. Hemtjänsten hjälper dig gärna med detta, om du inte kan gå själv.

Publicerad 2022-05-19, kl 12:41