Bostadsrättföreningen Utsikten 1-35 bildades 2001 av boende i fastigheten Sicklaön 78:2 på Henriksdalsberget.

Föreningen drev en ombildningsprocess som ledde till att föreningen tillträdde fastigheten 22 april 2009.

Föreningen har en styrelse som består av 5 ledamöter och 4 suppleanter. Vi har också en trädgårdsgrupp varav några inte är med i styrelsen.

Föreningens målsättning är att säkerställa ett bra, tryggt och långsiktigt boende för alla i fastigheten oavsett om man äger sin bostadsrätt eller hyr sin hyresrätt.

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här

Stadgar och ekonomisk plan hittar du här (kräver inloggning)

Utsikten samarbetar med Fastighetsbyrån för att sälja ledigblivna lägenheter.


Uppdaterad senast: 2015-05-06