Bomötet och värmejusteringen

Rapport från bomötet, kommentar till avgiftshöjningen och tips om hur du kan hålla nere föreningens kostnader – finns i senaste Nyhetsbladet 2023-5.

Publicerad 2023-10-16, kl 19:40