Stämman tog beslut om IMD-el

Extrastämman torsdag 1 februari beslöt enhälligt att föreningen ska införa IMD-el. Beslutet innebär också att vi installerar fler solceller på vindsförrådens tak. Då kan både hushållen och fastigheten utnyttja elproduktionen från solcellerna vilket gynnar ekonomin – både för hushållen och för föreningen.

För solcellerna får vi 50 procent av kostnaderna i energisparbidrag under förutsättning att installationen är klar 1 december 2024. I samband med detta förnyar vi också takpappen vilket innebär att den kostnaden delvis kan ingå i energisparbidraget.

Stämman beslöt också att, för andra och sista gången, godkänna den stadgeändring som godkändes första gången av stämman 16 maj 2023. Länk kommer senare.

Publicerad 2024-02-01, kl 22:11