Extrastämma 17 januari

Utsikten 1-35 har fått ett energisparbidrag på nästan 15 miljoner kronor som kan användas fram till december 2024 för åtgärder som kostar totalt 30 miljoner kronor. Villkoret är att vi betalar 15 miljoner kronor själva och att vi klarar en energibesparing på 20 procent. Styrelsen har engagerat konsulter från AFRY (f d Ångpanneföreningen) för att hjälpa oss med upphandling och projektledning.

Kallelse och dagordning samt kortfattad bakgrund
Förslag till beslut i sammanfattning
Förslag till fördjupad förstudie
Statusbesiktning fönster, utdrag
Fördjupad förstudie, utdrag
Grundels ”Klimatruta”
Fönsterinventering 2022-01-11
Temperaturmätning en lägenhet 2022-01-22
Fullmakt för ombud till stämman

Publicerad 2023-01-03, kl 15:59