Välkommen till Brf Utsikten 1-35

Utsiktens årsstämma äger rum tisdag 21 maj 2019. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 9 april. Detta är betydligt tidigare än förr och beror på en ändring av Bostadsrättslagen. Närmare information följer.

Henkan fyller 50 – jubileumsfest lördag 25 maj
Reservera dagen för en makalös fest här på berget. Alla boende på Henkan, stora som små, är välkomna. Festkommittén efterlyser fotografier och personliga minnen från området. Kontakta Gert Ekström i port 3 eller lägg ett meddelande i föreningens brevlåda i port 3. Det behövs flera som kan hjälpa till med att rigga och röja festområdet samt bistå med assistans under festen. Vänligen hör av dig till Jan Huggare i port 123. Mer information med hålltider för olika programinslag kommer du att kunna läsa här senare.


Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 bildades av boende i fastigheten Sicklaön 78:2 på Henriksdalsberget i Nacka. Fastigheten omfattar adresserna Henriksdalsringen 1 till 35.

Efter en ombildningsprocess tillträdde föreningen fastigheten 2009-04-22. Den såldes av det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem AB. Fastigheten omfattar nu 275 lägenheter.

Brf Utsikten 1-35 är en ”äkta” förening som också förvaltar ett antal hyresrätter, fyra garage och nio lokaler.

Föreningsstyrelsen har en sammanträdeslokal vid Henriksdalsringen 3. Förvaltningsbolag är för närvarande HSB. När föreningen säljer (upplåter) ledigblivna hyreslägenheter sker det genom mäklaren Fastighetsbyrån.

Föreningens postadress är

Brf Utsikten 1-35
Box 5063
131 05 Nacka

Styrelsens e-postadress: styrelsen@utsikten1-35.se