Välkommen till Brf Utsikten 1-35

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 bildades av boende i fastigheten Sicklaön 78:2 på Henriksdalsberget i Nacka. Fastigheten omfattar adresserna Henriksdalsringen 1 till 35.

Efter en ombildningsprocess tillträdde föreningen fastigheten 2009-04-22. Den såldes av det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem AB. Fastigheten omfattar nu 275 lägenheter.

Brf Utsikten 1-35 är en ”äkta” förening som också förvaltar ett antal hyresrätter, fyra garage och nio lokaler.

Föreningsstyrelsen har en sammanträdeslokal vid Henriksdalsringen 3. Förvaltningsbolag är för närvarande HSB. När föreningen säljer (upplåter) ledigblivna hyreslägenheter sker det genom mäklaren Fastighetsbyrån.

Föreningens postadress är

Brf Utsikten 1-35
Box 5063
131 05 Nacka

Styrelsens e-postadress: styrelsen@utsikten1-35.se