Årsredovisning och protokoll från Årsstämman 2019

Protokollet från årsstämman 21 maj är nu justerat och
kan läsas här.

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018
kan läsas här.

Publicerad 2019-06-18, kl 22:45