Kallelse extrastämma 1 februari

Styrelsen kallar alla medlemmar till en extrastämma, torsdag 1 februari kl 19, i Svindersviks föreningslokal vid Gula huset. Styrelsen föreslår införande av IMD-el samt att den stadgeändring, som godkändes första gången på stämman 16 maj, nu godkänns för andra gången.

Kallelse och förslag till dagordning
Fullmaktsblankett
Vad är IMD-el?
Mer information

Förslag till ändrade stadgar

Publicerad 2024-01-15, kl 20:33