Årsstämma på distans

Tisdag 18 maj 2021 har Utsikten årsstämma. Den kommer att genomföras ”på distans”, dvs över internet. Den som inte har tillgång till en smart mobiltelefon med gratisappar för Zoom och Percap kommer att erbjudas att delta med poströstning.
Styrelsen måste då i god tid få reda på vilka som vill poströsta. Lägg en lapp i Utsiktens brevlåda i port 3 BV redan nu men senast 29 april! Du kommer då att få ett formulär på papper som du ska fylla i och sedan lägga tillbaka i samma brevlåda i god tid före stämman. Som vanligt kan man också ge fullmakt till ett ombud.

Numret till din mobiltelefon
Du som vill medverka med din mobiltelefon och gratisapparna måste anmäla ditt mobilnummer till styrelsen. Det är för att vi ska kunna skicka dig ett SMS med inbjudan till den digitala stämman. Skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

Alla handlingar till stämman kommer som vanligt att finnas via länkar på hemsidan, senast 4 maj. Om du i stället vill ha utskrifter till din brevlåda måste du anmäla det till styrelsen. Skriv en lapp och lägg i Utsiktens brevlåda i port 3, BV i god tid.

Avgiftshöjning med 7% 1 juli
Utsiktens avgifter har inte höjts sedan 2012 trots att inflationen sedan dess har uppgått till 7 procent. Det är tack vare att styrelsen framgångsrikt har lyckats både minska på utgifter och öka vissa inkomster. Men vi har fortfarande drygt 200 miljoner kronor kvar på vårt stora tomtlån som måste amorteras ner innan räntorna börjar stiga igen. Dessutom står vi inom den närmaste 10-årsperioden inför omfattande renoveringskostnader. Styrelsen ser sig därför nödgad att höja avgiften med sju procent från 1 juli 2021.

Trädgårdsdag 9 maj
Söndag 9 maj är alla välkomna till Utsiktens årliga trädgårdsdag. Vi kommer att plantera nya blommor och kanske buskar, sätta upp hängmattor och annat som du själv kan föreslå. Med högtryckstvätten kan man få bort mossa på gatsidan. Som avslutning grillar vi korv på någon av våra grillplatser. Närmare information kommer. Vill du ha en personlig pallkrage för odling kan du höra av dig till styrelsen. Lägg en lapp i vår brevlåda i port 3 BV eller skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

16 maj öppet hus i Grovsoprummen
Söndag 16 maj kl 13-15 håller vi grovsoprummen öppna i stället för en dyr container. Passa på att rensa i dina förråd men vi tar som vanligt inte emot byggsopor, väggfast inredning, toaletter, handfat, däck, bilbatterier, färger eller kemikalier.

Styrelsen för Utsikten 1-35

Publicerad 2021-04-30, kl 09:24